‘Планування розвитку територій’

  План лекції 1. Методи планування та прогнозування 2. Класифікація методів планування та прогнозування 3. Вимоги до інформації при розробці планово-прогнозних документів Методологія прогнозування та планування пов’язана з великими керованими системами. До поняття “велика система” входить кожна цілісна сукупність елементів, що знаходяться у взаємозв’язку. Водночас будь-яка система існує заради досягнення певної мети, що потребує визначення […]

  План лекції 1. Принципи економічного аналізу 2. Етапи та процедури застосування прикладного аналізу 3. Методи аналізу (аналіз динаміки показника, порівняльний, факторний аналіз). Теоретичною і методологічною основою економічного аналізу є: теорія пізнання (гносеологія). Виступаючи як методологічна основа всіх галузей науки, теорія пізнання визначає сутність, необхідність і послідовність економічного аналізу.

План лекції 1. Етапи становлення та формування нормативно-правової бази для системи планово-прогнозних документів в Україні 2. Організація планування на державному та регіональному рівнях 3. Етапи розробки прогнозних та планових документів в Україні   Аналізуючи чинні документи з питань запровадження в країні планово-прогнозної діяльності, слід відмітити, що з моменту отримання Україною незалежності база нормативно-правових документів зазначеного […]

План лекції 1. Застосування програмно-цільового методу в Україні 2. Загальна структура та зміст програмно-прогнозних документів України 3. Основні засади, принципи та порядок розробки цільових програм   Упродовж останніх років в регіональній практиці управління України досить активно використовувався програмно-цільовий метод. Програмно-цільовий метод набув в Україні досить великого поширення у 80-х роках, коли почали розроблятися і здійснюватися […]

План лекції 1. Промислове виробництво 2. Агропромисловий комплекс 3. Транспортний комплекс   Невід’ємною складовою частиною планування розвитку територій є планування розміщення виробництва.

План лекції 1. Планування розвитку освіти 2. Планування розвитку культури 3. Планування розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і соціального забезпечення У міру розвитку продуктивних сил і збільшення ресурсів суспільства в планах соціального і економічного розвитку передбачається покращання обслуговування населення. До обслуговуючих належить так звана Виробнича інфраструктура регіону — вантажний транспорт, зв’язок, геологорозвідувальні роботи, матеріально-технічне постачання […]

1. Агенції регіонального розвитку 2. Інституції інноваційного розвитку територій   8.1. Агентства регіонального розвитку Суттєві диспропорції в регіональному розвитку України, які склалися за останні десять років як наслідок трансформаційних процесів, поступово привернули увагу суспільства до гострих проблем економічного розвитку територій (регіонів).

План лекції 1. Особливості прогнозування та планування в умовах ринкової економіки 2. Об’єкт та суб’єкт планування та прогнозування 3. Схеми управління соціально-економічними системами в процесі планування та прогнозування 4. Види планування

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Тема 1 (Лекція 1). Планування та прогнозування як методи державного управління Особливості прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. Інструменти державної політики регулювання соціально-економічних процесів. Об’єкт та суб’єкт планування і прогнозування. Основні схеми планування при управлінні розвитком соціально-економічних систем. Директивне, індикативне, стратегічне планування. Тема 2 […]

Adblock detector