Лекція Тема Акушерсько-гінекологічна диспансеризація

План: 1. Визначення і значення диспансеризації.

Складові частини диспансерізації і особливості їх поведення.

Нормативні показники контролю відтворення.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Акушерсько-гінекологічна диспансеризація (більше стосується гінекології):

Планова (2 рази): — осінь (жовтень), весна (квітень).

Поточна — щомісяця, в кінці.

1. Діагностична:

А) вивчення факторів зовнішнього середовища (годівля, якість

кормів, умови їх зберігання; моціон, пора року; інсоляція -

природня і в приміщенні; контакт з самцями);

Б) вивчення обміну речовин тварин або мінімальн. метаболіс. стада

(біохімія крові вагітних самок і неплідних самок — контрольні

групи по 10-15 голів);

В) вивчення питань організації відтворення:

- розпорядок дня техніків;

- ведення їми документації;

- вибір оптимального часу для осіменіння;

- зберігання сперми;

- підготовка інструментів і сперми до осіменіння;

- техніка і способи осіменіння;

- обробка самок і зовнішніх статевих органів перед введенням

сперми;

- температура і санітарний стан пункта.

Крім того:

- аналізувати методи і періоди діагностики вагітності і її строки;

- ефективність запуска і сухостою;

- організація родів;

- організація і контроль післяродового періоду;

- характер прояву і повноцінності статевого циклу;

- запліднювальність корів і телиць за перші 30 днів після родів;

- характер і ефективність застосування загальностимулюючих,

гормональних і антимікробних препаратів;

- організація вирощування ремонтного молодняка і % його

введення до основного стада

г) проведення гінекологічних досліджень і аналіз їх результатів.

Терапевтична або лікувальна частина диспансеризації:

Складається з проведення лікування і його аналізу по ефективності в порівнянні з попередньою диспансеризацією.

Ефективність терапевтичної роботи оцінюється за такими показниками при кожному гінекологічному захворюванні:

- тривалість курсу терапії

- відсоток тварин, які одужали

- строки відновлення нормальної стадії збудження статевого циклу

- запліднювальність самок після лікування

- економічна целесообразность терапії

Профілактична частина диспансеризації: її суть полягає в складанні плана заходів з профілактики непліддя враховуючі його форми.

Заходи з профілактики планують зважаючі на недоліки, виявлені при аналізі основних причин непліддя і результатів ефективності проведеної лікувальної роботи.

План заходів повинен бути чітким, конкретним, не громіздким, характеризуватися не загальними фразами, а точно відповідати питанням: Що? Де? Коли? Хто? і Навіщо?

На основі 3-х частин диспансеризації наступним етапом повинно звернути увагу на те, яким чином будуть аналізуватися результати проводимої роботи, це стосується:

Конкретних форм і схем обліку показників відтворення — помісячних, квартальних і річних.

Форм обліку осіменінь і аналізу їх результатів.

Форм обліку акушерських і гінекологічних захворювань і результатів їх лікування.

Форм і схем обліку результатів стимуляції синхронізації відтворної функції.

Оформлення і ведення стендів фізіологічного стану.

Показники відтворення ВРХ контролюються за нормативними показниками:

- вагітних корів в стаді повинно бути — 55-60%

- в післяродовому періоді — 10%

- після осіменіння до 2-х місяців — 30%

- запліднювальність самок від 1-го осіменіння: корів-60%,

телиць-70-75%

- кількість корів не запліднених після 3-х осіменінь — не більше 10%

- кількість осіменінь на 1-не запліднення — не більше 2

- сервіс — період — не більше 80 днів

- 90% корів і телиць повинно осіменити протягом 20-25 днів (після

родів для корів і телиць парувального віку)

- статевий цикл у більшості самок повинен проявитися на 19-30 день

- жовте тіло в яєчнику (любому) пальпується у 75-80% корів

- якщо корова за 30 днів після родів не проявила статевий цикл, а в яєчнику пальпується жовте тіло — це слід розглядати двояко: або можливо є пропуск статевого циклу, або — це персистентне жовте тіло

- якщо у більшості корів патологічні і морфологічні зміни в геніталіях відсутні, то причиною їх низької запліднювальності або відсутності статевих циклів тривалий час, вказує на причини пов¢язані з організацією і технологією осіменіння (розповісти про телиць).

- високі показники тварин в стаді з гіпофункцією яєчників вказують на негативні умови годівлі, утримання і експлуатації.

- високій відсоток запальних процесів в геніталіях вказує на порушення техніки ведення родів, санітарних умов в родилках і приміщеннях і відсутність контроля за перебігом післяродового періода.

До цього слід додати, що добрим вважається основне стадо, якщо 2-5% корів дають двійні, а 10-12% теляться двічі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

Гришко Д. С. та ін. Практична ветеринарна гінекологія. — Харків.-1999.-98 с.

Осетров А. А. и др. Методические рекомеддации по контролю за осеменением и воспроизводством стада, профилактики и ликвидации бесплодия и яловости крупного рогатого скота на фермах, в спецхозах и комплексах по производству молока.-Сумы.-1989.- 44 с.

Метки: ,