Статьи по ‘документ’

Інформаційні документи. Реквізити інформаційних документів. Інформаційні документи – найбільш численна та поширена група документів. Телефонограма – це термінова службова інформація, яка передається по телефону, може складатися на спеціальному бланку чи на звичайному папері, але обов’язково реєструється у спец журналі телефонограм, а потім із резолюцією керівника передається у підрозділ для виконання. Реквізити: Назва документа, номер, дата, […]

Кадрові документи Характеристика. У цьому документі подаються ділові та моральні якості працівника. Види: Атестаційна, Виробнича, Характеристика-рекомендація. Характеристика – це документ, що видається працівникові на руки або з його відома пересилається до іншої організації. Видача секретних характеристик забороняється законом. У кожній правильно складеній характеристиці можна виділити 4 частини, що логічно між собою пов’язані.

Організаційна документація. Документи господарсько-договірної діяльності Організаційні документи Цю групу документів називають правовими актами, тобто організаційні документи мають велику юридичну силу, встановлюють права та обов’язки на тривалий період часу і мають чітко визначену структуру і вимагають походження та затвердження. До орг док належать: статути, положення, правила та інструкції.

Обліково-фінансові документи. Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування відповідними документами. Обліково-фінансові документи забезпечують: точність виконання фінансових операцій, дають можливість складати звіти, проводити банківські, фінансові, господарські операції, забезпечують схоронність матеріальних цінностей та грошових засобів, дають можливість при необхідності притягнути до відповідальності керівника та бухгалтерських працівників. В основному використовують стандартизовані форми, з […]

Документи розпорядчої діяльності. За допомогою цієї групи документів здійснюється оперативне керівництво організації. Накази, ухвали, розпорядження, вказівки, постанови. Наказ видається на правах єдиноначальності та в межах компетенції керівника. Види: 1) кадровий (щодо особового складу), 2) із загальних питань (із головної діяльності) 1. За допомогою цього наказу регламентують прийняття на роботу, переведення з однієї посади на іншу, […]

Документи діяльності колегіальних органів. Предметом колегіального розгляду на підприємстві завжди є важливі питання, які обговорюються на засіданнях, нарадах, зборах. До цих документів належать протоколи, витяги з протоколів, стенограми, довідки, постанови, ухвали та ін..

Загальна характеристика груп документів. За призначенням виділяють такі групи документів. 1. Організаційні документи. Вони мають таку специфіку: ці документи регламентують права та обов’язки на тривалий період часу, мають велику юридичну силу, їх ще називають правовими актами. Організаційні документи мають чітку структуру і вимагають їх затвердження і погодження. До цих документів належать: статути, погодження, правила та […]

Стандартизація документації. Стандарт – це нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до груп однорідної документації. За способом викладення матеріалу усі документи поділяють на дві категорії: Документи з високим та з низьким рівнем стандартизації. Документи з високим рівнем стандартизації мають значні переваги: вимагають менше часу для їх складання, в них менше помилок, вони легше сприймаються візуально, їх […]

Граматична форма документів. Синтаксис ділових паперів. Оформлення таблиць. Граматичні помилки в оформленні документів Складаючи текст документа, важливо не тільки правильно підібрати слово, а і правильно використати форму слова (відмінок, рід, число, особу та ін.). Неправильно вибрана форма слова спричиняе граматичні помилки що утруднює розуміння змісту. Допущені в документі граматичні помилки не тільки свідчать про невисокий […]

Adblock
detector