Статьи по ‘ділова українська мова’

Практика з української мови Українська мова. Практика Завдання 1. Поставте правильний наголос у поданих словах. 1.  Розбір, сімдесят, доцент, метрополітен, кілометр, феномен, каталог, одинадцять, посередині, перепад, після цього, рукопис, націнка, попереду. 2.  Текстовий, новий, бережемо, вапняний, випадок, легкий, середина, до того, кістлявий, фаховий, чотирнадцять, не завжди, ринковий, ненависть, поготів, аргумент, п´ятисот, кидати, літопис.

Приклад завдання з ділової української мови ·  Завдання 1. Розмістіть правилно реквізити трудового договору. 1.  Зміст договору. 2.  Юридичні адреси сторін. 3.  Власноручні підписи сторін. 4.  Кількістні та якісні показники роботи.