Статьи по ‘Пряма’

Перпендикулярність прямої і площини, двох площин. Роз’язування задач на визначення відстаней між точкою та прямою, точкою та площиною, паралельними та мимобіжними прямими. Якщо пряма перпендикулярна площині, то проекції прямої перпендикулярні відповідним

Дві площини перетинаються по прямій лінії. Пряма лінія визначена в просторі, якщо відомо дві точки та напрямок цієї

Прямі в просторі позначаються малими літерами латинського алфавіту: А, Ь, с,. . . Проекції цих прямих позначаються відповідно: горизонтальні – а1, b1, c1 . .. фронтальні — а2, b2, с2,. . . профільні — а3, b3, с3,…

Точки простору позначаються великими літерами латинського алфавіту А, В,С і т. д. Проекції цих точок позначають відповідно: горизонтальні – А1 В1, С1…, фронтальні – А2, В2, С2… . профільні — А3, В3, С3.. . Горизонтальна і фронтальна проекції точок лежать на загальному перпендикулярі до вісі X, фронтальна і профільна проекції точок лежать на загальному перпендикулярі […]

Для того, щоб побудувати лінії перетину будь — якої поверхні з площиною, необхідно знайти ряд точок, які належать як поверхні, так і площині і потім ці точки з’єднати плавною кривою лінією. Щоб знайти довільну точку лінії перетину, роблять так: 1)  проводять допоміжну проектуючи січну площину; 2)  знаходять лінії перетину цієї площини з поверхнею і даною […]

Спосіб заміни площин проекції Сущність

Adblock
detector