ЛЕКЦІЇ ТЕМА Фізіологія родів і післяродового періоду

1. Визначення родового акту.

2. Фактори, які обумовлюють роди.(теорії родів).

1. Теорія тиску.

2.2. Теорія розтяжіння.

2.3. Теорія чужеродного тіла.

2.4. Теорія токсикозу.

2.5. Теорія подразнення мускулатури матки накопичення CO2.

2.6. Теорія зрілості мускулатури.

2.7. Теорія реакції маточного центру.

2.8. Нейрогуморальна теорія НІКОЛ-ЛАЗ-ПЕТЧ.

А/ причини, які підготавлюють роди.

Б/ причини, які визивають роди.

В/ причини, які підтримують ритміку родів.

Ацетилхолін─────┐

├── холінестераза

├── окситоцин (пітоцин)

Естрогени ───┬──┘

пітоциназа

3. Складові компоненти родового акту.

А/ плід як об’їкт родів.

Б/ родові шляхи

В/ сили, які обумовлюють родовий процес

3.1. Таз, як шлях для виведення плоду.

А/ вхід

Б/ вихід

В/ порожнина тазу

Г/ пельвіометрія (акушера цікавить ширина і висота входу в таз)

1/ вертикальний діаметр входу

2/ вертикальний діаметр тазової порожнини

3/ середній поперечний діаметр тазової порожнини

4/ висота виходу з тазу

5/ поперечний діаметр виходу з тазу

Д/ ось тазу.

4. Передвісники родів.

А/ перетворення звичайного тазу в родовий за 12-36 годин перед родами або за 2-3 тижні;

Б/ збільшення і набряк зовнішніх статевих органів;

В/ розжиження густої слизової пробки каналу шийки матки і вихід у вигляді поводків за 1-2 дні;

Г/ виділення молозива за 2-3 дні і т. д.

Д/ підвищення температури тіла на 1-2°за 12-50 годин;

Е/ укорочення шийки матки

Ж/ підготовка гнізда.

5. Анатомічні взаїмовідношення плоду і родових шляхів при родах.

А/ положення – повздовжнє поперечне вертикальне

Б/ передлежання — головне тазове черевне спинне бокове

В/ позиція — верхня нижня бокова

Г/ членорозміщення

6. МЕХАНІЗМ РОДОВОГО АКТУ.

2.3 кг на 1 см2 (близько 600-700 кг на всю поверхню плоду ) і 78 кг на шийку

7. ПЕРЕБІГ РОДІВ (ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ)

Схватки і потуги — сили, які виводять плід, вони мають хвилеподібний характер і чергуються з розслабленням, тобто схватки, потуги і паузи між ними — це цілеспрямоване пристосування, яке обумовлює народження живого плоду.

По силі і тривалості скорочення бувають: 1. схватки розкриваючі (підготовчі); 2. перейми і потуги вивідні (родові) 3. перейми послідові.

Перейми перейми перейми і по — перейми короткі

Долі сек. 2-5 сек. туги часті трив. 2-3 сек.

Сильні(5 хв.)

Паузи 2-5 хв. паузи 1-3 сек. паузи тривалі

20-30 хв.

Перейми перейми і потуги перейми послідові

Розкриваючі родові (виводні)

По характеру перейм і потуг і змінам в статевих органах

Розрізняють три тадії родів:

1/ стадія розкриття шийки матки (підготовча)

2/ стадія родова (виведення плоду)

3/ стадія послідова (механізм відділення посліду)

8. Зміна положення, позицій і членорозміщення плоду під час

Родів.

9. Видові особливості родового акту.

Підгот. ст. Стадія виведення Послідова стадія

плоду

ВРХ від 1 до 2 год. від 20 хв. до 3-4 до 12 годин

години і більше

Кобила від 30-50 хв. від 5-30 хв. від 5-30 хв.

до 1-2 діб

Вівця, коза від 3-30 год. 5-30 хв. протягом 1 год.

після народження

Свиня 2-6 годин від 2 до 6 год. Послід видділяїть-

ся зразу після

народження

Собака 3-6 годин від 10-15 хв. Разом з плодами

І кішка до 12 годин видділ. послід

Крольчиха 15-30 хвилин

10. Післяродовий період.

А/ визначення

Б/ тривалість залежить(вид, вік, умови існування)

В/ зміни в статевому апараті (до 12-15 дня лохії)

Г/ зміни в яїчниках і тазі (до 10-15 дня)

11. Організація родильних відділень

12. Ведення нормальних родів.

13. Догляд за породіллями в післяродовому періоді.

14. Догляд за новородженими.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector