ЛЕКЦІЯ Тема Відновлення, стимуляція і синхронізація відтворної функції самок і самців

ПЛАН 1. Застосування стимуляції і синхронізації для інтенсифікації відтворення.

2. Основні напрямки проблеми стимуляції.

3.Природні методи стимуляції.

4. Стимуляція препаратами.

А/ застосування гормональних препаратів.

Б/ застосування нейротропних препаратів.

В/ застосування простагландинів.

Г/ застосування вітамінів

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Морфологічні і функціональні розлади статевого апарату самки які обумовлюють тривалу неплідність, нерідко є своєрідною біологічною рівновагою.

Ця рівновага призводить як до замирання Фізіологічних процес із в статевій системі самки, тобто гальмуванню статевої циклічності.

Задача тваринників вивести зі стану рівноваги сексуальні процеси самки.

Головна задача спеціалістів (зоотехніків і ветеринарів) навчитися управляти фізіологічними процесами статевої системи, пере усім вияснити причини, які призводять до змін цих процесів.

Інтенсифікація відтворення забезпечується підвищення плодючості самок і самців, і збереженням отриманого приплоду.

Кожний вид тварин відрізняючись характерними особливостям статевих процесів потребує індивідуального вирішення цієї проблеми.

Так у вівчарстві проблема залишається — це подолання сезонності циклу і малоплідності; для корів — скорочення сервіс-періоду, скорочення післяродового періоду, прискорення відновлювальних процесів і збільшення багатоплідності (тобто кількість двоен т. д.); для свиней — скорочення лактаційної паузи; для кобил скорочення тривалості охоти з метою уточнення часу осіменіння послаблення сезонних впливів на розмноження.

Щоб досягти високої запліднюваності самок протягом першої місяця після родів, треба не просто очікувати наставання охоти, а активно впливати на організм тварини, щоб стадія збудження статевого циклу почалась своєчасно і перебігала на високому фізіологічному рівні, який би забезпечував запліднення.

Підвищенню запліднюваності тварин сприяє правильне їх утримання, повноцінна годівля та активний моціон, які покращують обмін речовин і підвищують загальний тонус організму.

При виявленні причин неплідності і задовго до виявлення цих причин, а також після усунення шкідливих факторів іноді продовжує тривало зберігатися депресія статевих функцій.

В цьому випадку необхідно примінити речовини активізації відтворної функції тварин.

Розрізняють природні і штучні методи активізації статевої функції самок.

ПРИПРОДНІ ПЄТОДИ:

1/ Покрашення умов утримання і годівлі;

2/ Активний моціон, пасовище і інсоляція;

3/ Масаж матки і яєчників.

ШТУЧНІ МЕТОДИ:

1/ стимуляція препаратами

А/ гормональними, стимуляція СЖК, КЖК, ЦКК.

Б/ нєйротропними;

В/ простагландинами;

Г/ вітамінами;

2/ Стимуляція молозивом.

Розберемо природні методи.

Годівля, утримання (розповісти)

Моціон, пасовище, інсоляція (розповісти) — з 3-4 днів після родів.

3. Масаж матки і яєчників – (у ВРХ) — через пряму кишку або піхвову частину шийки,

Протяжність масажу — 5 хвилин;

Повторяють тваринам, які не прийшли в охоту через 1-2 дні. Масажують також перед осіменінням. Якщо співпадає з доїння, то спочатку осіменяють, а потім приступають до доїння.

4. ВИКОРИСТАННЯ ПРОБНИКІВ.

Для більш швидкого завершення інволюції статевих органів, з також для ускорєння прояву стадії збудження статевого циклу дуже важливо починаючи з 4-5 дні після родів допускають до корів щоденно вранці і ввечері на 1,5-2 години бугаїв-пробників.

Витікання лохій у корів, стимульованих пробником, припиняються на 4 дні, а топографічне положення і розміри матки відновлюються на 3-4 дні раніше, ніж у корів контрольної групи.

Інволюція статевих органів корів стимульованих препаратами спітуїтрін) закінчується пізніше ніж у корів, які спілкувалися з бугаєм-пробником, але раніше ніж у контрольних тварин,

Крім того прискорюється розсмоктування жовтого тіла вагітності, посилюється функція яєчників. при цьому скорочується кількість днів неплідності і 20% підвищується заплідненість корів від першого осіменіння.

Тому бугаї-пробники — це живі, найактивніші і зовсім незамінні природжені стимулятори статевої Функції корів і телиць, про що говорять багато даних отриманих різними авторами.

СТИМУЛЯЦІЯ ПРЕПАРАТАМИ.

Методи стимуляції статевої функції самок стали застосовувати і останні тридцять років, коли були відкриті і вивчені гормони, нєйротропні і інші препарати, які оказують прямий або непрямий впливі на функцію органів розмноження,

Цьому також сприяє одержання синтетичних гормональних та інших препаратів і їх освоєння промисловістю.

Одначе широкі перспективи практичного використання цих препаратів і тваринництві стали можливі тільки завдяки багато чисельним дослідженням нормальної і патологічної патології розмноження розкриттю механізмів нервово-гормональної регуляції статевих процесів у тварин,

Проблема стимуляції препаратами має 4-е направлення, тобто може прислідувати 4-е мети:

Перше направлення: — це скорочення строків проявлення статевого циклу у самок шляхом ін’єкцій гормональних, нєйротропних і інших стимуляторів.

Друге — це збільшення потенціальних можливостей яєчників, виражених в дозріванні і овуляції більшого числа яйцеклітин і фолікулів в одну охоту (суперовуляція), і одержання в цьому зв’язку більшої кількості приплоду, ніж при природньому проявленні, (багатоплідність овець й корів).

Третє — це викликання статевої охоти одночасно у багатьох самок (синхронізація), щоб провести осіменіння в більш вигідні строки для господарства, а також і проведення отелів, окотів і опоросів в більш стислі строки, що дозволяє формувати промислові групи, а це так важливо для промислової технології.

Цей захід цілеспрямований.

Четверте — носить лікувальний (терапевтичний) характер, тобто препарати вводять з лікувальною метою при різних недостачах, патологічних процесах в статевих органах, при гіпофункції яєчників і матки, при розладах гіпоталамо — гіпофізарної системи, тобто при тих чи інших функціональних і гінекологічних показаннях,

ГОРМОНАЛЬНІ ПРПЕПАРАТИ.

1/ СЖК; 2/ КЖК; З/ Окситоцин; 4/ пітуїтрін; 5/ Синестрол;

6/ Стильбестрол; 7/ Гравогормон (гравігност і ін.)

НЕЙРОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ

1/ 0.57. р-н прозеріну*;

2/ О, І%, р-н карбохоліну

З/ 1% р-н фурамону

ПРОСТАГЛАНДИНИ

1/ Естрофан

2/ Ензапрост

ВІТАМІНИ

1/ А, Оз і Е;

2/ тривітамін;

3/ Тетравіт

МОЛОЗИВО

Від здорових корів через 12-18 годин одержують після розтелу. До 500 мл молозива додають 1 млн ОД пеніциліну і вводять підшкірно 20-30 мл; при необхідності ін’єкції повторюють на 7-8 добу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector