ЛЕКЦІЯ Тема Розбавлення і зберігання сперми ПЛІДНИКІВ С/Г ТВАРИН

План: 1. Мета розрідження

2.Склад розріджувачів

3.Біоконтроль розріджувачів

4.Температурні режими зберігання сперми

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

1. Обґрунтування розрідження сперми.

Більше 70 років тому І. І.Іванов встановив, що спермії можуть жити не тільки в зовнішньому середовищі, в природних умовах, тобто в плазмі, але і в штучно виготовлених середовищах — розріджувачах.

Багаторічними дослідженнями було встановлено, що в добре підібраних і правильно приготовлених розріджувачах спермії живуть навіть довше, ніж в природному середовищі.

Це пояснюїться наступними причинами:

1/ Плазма сперми, яка складається із секретів придатків і придоткових статевих залоз, не ї ідеальним середовищем.

2/ При зберіганні сперми бугая і барана накопичується велика

Кількість молочної кислоти, яка згубно діє на сперму.

3/ При зберіганні — спермії швидко розтрачують енергетичні ресурси.

4/ При зберіганні — втрачається негативний електричний заряд.

5/ При зберіганні в спермі швидко розмножуються мікроорганізми.

2.Мета розрідження.

1/ Збільшення об’єму еякуляту і тим самим збільшення числа осіменених самок.

2/ Більш інтенсивне використання цінних плідників.

3/ Розрідження дозволяє поповнити енергетичний матеріал для сперміїв.

4/ При розріджені сперми компоненти, які входять в склад розріджувачів, перешкоджають накопиченню молочної кислоти.

5/ При розрідженні сперми подовжуються строки життя в зовнішньому середовищі.

6/ Запобігається розмноження мікроорганізмів в зберігає мій спермі.

7/ Одержати в спермодозі необхідну кількість сперміїв.

3. Показники якості сперми допустимої до розрідження.

4. Особливості приготування розріджувачів (вид тварини, метод зберігання), строків зберігання.(по Мілованову 3 класи). (З моменту приготування до розріджування не більше 3-4 годин.) В. К.Мілованов (1962) запропонував розрізняти 3 класи синтетичних розріджувачів сперми в залежності від їх складу і призначення:

1/ Клас А — е к с т е н д о р и або збільшувачі, розширювачі. Це цукрово-соляні розчини, які застосовують для розрідження сперми з метою збільшення її об’єму, але без охолодження, зберігання і транспортування (глюкозні, глюкозо-фосфатні та ін.)

2/ Клас Б — п р о т е к т о р и або захисні середовища. Являють собою ті ж екстендори, але з додаванням до них жовтка курячих яєць, гліцерину або інших речовин, які запобігають від холодового удару, кристалізації при заморожуванні і т. д.

3/ Клас В — і м п л е м е н т о р и або оснащенні. Це ті ж екстендори або протектори, але до них додаються спеціальні речовини, які діють на органи розмноження самок при осіменінні, наприклад, ферменти (муциназа), нейротропні (прозерин, карбохолін), гормональні (окситоцин,

Пітуїтрін).

5. Склад розріджувачів (основні і допоміжні компоненти).

6. Призначчення компонентів.

7. Оптимальні ступені розрідження (з концентрацією в спермодозі).

8. Біоконтроль розріджувачів.

9. Техніка розріджування.

10. Температурні режими зберігання і строки зберігання.

11. Техніка заморожування.

12. Форми заморожування.

13. Техніка відтаювання і оцінка якості сперми.

14. Транспортування сперми.

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО СПЕРМИ ПРИДАТНО° ДО РОЗРІДЖУВАННЯ.

Вид пдіника

Об’єм еяку-ляту (мл)

Актив-ність (бал)

Кон-цент-рація (млрд/ мл)

% пато-логіч-них форм

Абсо-лютний показ-ник вижи-ваємості

Дихальна активність (хвилини)

Загальне мікробне забруд-нення (тис/мл)

Колі-титр

Добра

Середня

Погана

Бугай

5-8

8

0,5-1

18

1400

5-10

11-30

>30

5000

Негат або 0,1

Баран

1-2

8

1-2

14

1400

3-7

8-12

>12

5000

Негат або 0,1

Кнур

250-350

7

0,15

20

900

Не визначається

5000

Негат або 0,1

Жеребець

80-120

5

0,15

25

400

Не визначається

5000

Негат або 0,1

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector