ЛЕКЦІЯ Тема Фізіологія і біохімія сперми

План 1. Сперма і її склад

Будова сперміїв і їх склад

Енергетична діяльність сперміїв

Оцінка якості сперми

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

1. СПЕРМА І ЇЇ СКЛАД.

СПЕРМА

 

Об’єм сперми за час

Статевого акту —

Еякулят

ПЛАЗМА

 

СПЕРМІЇ

 

Секрети придатків

+

Секрети придаткових

Статевих залоз

2. Показники об’їму еякуляту і концентрація.

3. Хімічний склад сперми.

А/ 90-98% — Н2О

Б/ 2-10% — суха речовина, 60% якої складає білок з перевагою сірковмістимих амінокислот.

В/ ліпіди — в основному це лецитін, який містить велику кількість Р (фосфору) (в 100 мл сперми міститься Р до: барана — 355 мг, бугая — 82 мг, кнура — 66 мг, жеребця — 19 мг).

Г/ В сироватці переважають солі: К, Na, Ca, Mg, Fe, Zn, а також СL, P та інші елементи.

Д/ В спермі також міститься велика кількість складних органічних сполук: ЛАКТАЦИДОГЕН,

ФОСФАГЕН

ХОЛЕСТЕРИН

МОЧЕВИНА

ХОЛІН

ЛИМОННА КИСЛОТА (від 3 до 10% якої виробляється пузирковидними залозами),

А також солі лимонної кислоти (цитрати), які складають основу буферної системи сперми.

Е/ Ферменти — гіалуронідаза, пероксидаза, каталаза, трипсін,

Антартипсін, амілаза, ліпаза та інші.

Ж/ Вітаміни — С1, В1, В2, А та інші, причому різна кількість у різних плідників.

З/ Вуглеводи — основний цукор — ф р у к т о з а.

4. Будова сперміїв та їх хімічний склад.

Акросома+

Головка +

Довжина – 7-10 мкм

Ширина – 3-5 мкм

Шийка + близько 10 мкм

Тіло +

Близько 10 мкм

Хвостик

Близько 50 мкм

Довжина від 50 до 80 мкм у різних плідників

17-20% Переважно входять : В основі Складаїться з простих

Ліпопро — а/ Нуклеопротеїди — її ї фіб — білків і ліпідів:

Теїна скл. білок рили (11 о с о б л и в о :

│ │ окремих Ліпіди (23% сухої

│ │ фібрил) речовини)

│ │ а/ фосфоліпіди — 73,3%

ДНК + Гістон б/ холестерин — 14,5%

(при зме- (прост. в/ гліцериди — 9,6 %

ншенні — білок) г/ воск — 2,6 %

неплід — │

ність) │

Склад. з 18

Амінокислот

25% з яких

Займаї аргінін

ДНК + Гістон = 80-83%

55% 25-30%

Сухої сухої

Речовини речовини

головки

Тобто 96-97% головки

Складають білки

Б/ вільний білок — мало

В/ Лецитін

Г/ солі

5. ВИДИ РУХУ СПЕРМІЇВ.

6. ШВИДКІСТЬ РУХУ СПЕРМІЇВ — від 2 до 15 мм за хвилину у різних плідників в залежності від їх стану і навколишніх умов (за 1 хв. в середньому : у

Бугая — 4,02 мм

Барана — 4,6 мм

Жеребця — 5,22 мм

Кобеля — 2,58 мм

Петуха — 1.02 мм)

7. ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЖИТТЇДІЯЛЬНОСТІ СПЕРМІЇВ.

А/ дихання: 6С6Н12О6 + 6О2 ─── 6 СО2 + 6Н2О + 680 ккал, тобто 90% (фруктоза)

Спермії тварин поглинають О2 сильніше ніж клітини легень чи селезінки. Так, 100 млн сперміїв бугая при +20º С поглинають за 1 годину — 3,4мм3; барана — 8,4; кнура — 7,2; жеребця — 4,3 мм3 (по М. П. Шергіну).

Пониження температури сперми на кожні 10ºС знижує інтенсивність дихання сперміїв в 2 рази, а при t близько ОºС дихання виражене дуже слабо. Зміна рН в кислу сторону гальмує дихання і навпаки.

Б/ Гліколіз: С6Н12О6 2 С3Н6О3 + 50 ккал тобто 10% (фруктоза) (молочн. кис-та)

Більш інтенсивно гліколіз проходить при РН 7,6, а при кислому рН гліколіз повільнішає.

В/ Розпад АТФ — міститься в спермі плідних бугаїв 7-19 мг%.

При зниженні АТФ до 3 мг% і більше запліднююча здатність сперми погіршується.

8. ДВА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ТИПИ СПЕРМИ:

М. П. Шергін встановив, що в спермі плідників з піхвовим типом природного осіменіння (бугай і баран) міститься значна кількість цукру (до 1500мг%), а в спермі плідників з маточним типом природного осіменіння (кнур, жеребець) знаходять тільки залишки цукру, потому гліколіз в спермі цих плідників слабко виражений.

9. МОЛОЧНА КИСЛОТА, РН, АГЛЮТИНАЦІЯ І АНАБІОЗ СПЕРМИ.

При тривалому зберіганні сперми, в процесі гліколізу, в спермі накопичується велика кількість молочної кислоти, яка різко зміщує рН в кислу сторону.

В нормі РН сперми знаходиться в проміжках 7,2-7,6.

На перших стадіях гліколізу з накопиченням молочної кислоти рН становиться слабко кислою і це сприятливо діє на сперміїв, тобто обмінні процеси гальмуються, витрати енергії скорочуються і це явище одержано назву — АНАБІОЗУ, тобто близько життєвого стану.

При зниженні РН до 6,0 і нижче спермії гинуть. Проміжним явищем між життям і смертю сперміїв треба вважати явище — АГГЛЮТИНАЦІЇ, або склеювання сперміїв.

Основною причиною агглютинації вважається послаблення, або нейтралізація негативного електричного заряду, котрим заряжений кожен спермій ще в каналі придатку сім’янника.

Чим це викликано? З накопиченням молочної кислоти, фактично накопичуються в спермі водні іони Н+,рН стає в границях 5-6,4. До цього слід додати ще й наявність інших позитивних іонів Са2+, Mg+ та інших.

До цього слід додати також і наявність спермоантитіл в статевому апараті самок при багаторазових і безрезультатних осіменіннях (спермоагглиніни, спермотоксини і спермолізани)

Розрізняють два види агглютинації:

А/ неповна, зворотна або "зірчата"

Б/ повна, незворотна або "лінійна"

10. ОСМОТИЧНИЙ ТИСК.

Величина його коливається. У бугая вона коливається при ОºС від 4,812 до 9,142 атм, або в середньому 6,95 атм

Буферність сперми Спермії менше реагують а відхилення осмотичного тиску в сторону гіпертонії, чим в сторону гіпотонії. Це слід вважати при виготовленні розріджувачів сперми. Основу буферної системи сперми складають цитрати.

11. ВПЛИВ T, ПРЯМИХ СОНЯЧНИХ ПРОМЕНІВ, ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, ДУРНОПАХНУЧИХ РЕЧОВИН, МІКРОБНОЇ І ГРИБКОВОЇ ЗАБРУДНЕНОСТІ СПЕРМІЇВ.

12. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПЛІДНЮЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ ПЛІДНИКІВ І ЇХ СПЕРМИ:

А/ прямий

Б/ непрямий

13. ОЦІНКА ЯКОСТІ СПЕРМИ:

А/ Макроскопічна (візуальна або органолептична)

Б/ Мікроскопічна

В/ Мікробіологічна або ветеринарно-санітарна.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector