ЛЕКЦІЯ Тема Фізіологія і патологія молочної залози

ПЛАН.1.Морфофункціональна характеристика молочної залози

2.Гіпо — і агалактія

3.Паталогія молочної залози

Мастити і їх класифікація

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Коротка морфофункціональна характеристика.

А/ у корови — 4 чверті

Б/ у вівці і кози — 2 половини

В/ у верблюдиці — 4 долі

Г/ у кобили — 2, але спарені (передня і задн, в один — 2-3соск. канала)

Д/ у свині — 8 -16 (20) залозистих пакетів,

Е/ у собаки — 10 пакетів

Ж/ у кішки — 8 пакетів

З/ у крольчихи — 8 пакетів

Лактація, визначення, 2-а процеси — молокоутворєння

— молоковіддача, регуляція

2. Агалактія і гіпогалактія (7-м форм: природжена, стареча, ал іментарна, кл іматична, експлуатаційна, штучно набута,

Симптоматична а/ природжена відсутність соскового каналу)

Б/ затримка молока

В/ самовидоювання

Г/ мастити

Мастити,

Профілактика маститів.

Дерматити вим’я: а/ опік

Б/ обмороження

В/ фурункульоз

Г/ оспа

Д/ інші дерматити

Е/ серозний набряк вим’я

6. Травми вимені

А/ рани вим’я

Б/ свищі молочної цистерни

В/ ушиби вим’я

Г/ звуження соскового каналу

Д/ зарошення соскового каналу

Функціональні розлади вим’я:

а/ лакторея

Б/ молочні камінці

В/ папіломи сосків

Г/ пухлини

АГАЛАЇКТІЯ І Г ІПО ГАЛАКТ ІЯ

Природжені — внаслідок поганої організації племінної роботи,  відсутність планового відбору і підбору для  вирощування молочних корів.

Етнологія: Спарювання тварин близьких по роду —

Клініка:  внаслідок цього спостерігається лінійна та

Профілактика: індивідуальна маломолочність.

Старечі внаслідок вікових змін молочної залози і органів самок,  спостерігається атрофія — (м’ясне вим’я).

Аліментарні — внаслідок: 1/ неправільного вирощування молодняку;
агал — і гіпо — 2/ недостатня годівля ремонтних самок;

З/ утримання разом з молодняком, який  вирощується на м’ясо;

4/ неповноцінна годівля (незбалансована)

5/ однорідна годівля

6/ розлад обміну речовин

7/ розлад травлення

8/ водневе голодування

9/ годівля неякісними кормами

Штучно-набуті — виникають у здорових тварин, І

агал — і гіпо — знаходяться в нормальних умовах

Внаслідок: 1/ недодоювання

2/ порушення умовних рефлексів, пов’язаних з переходом від ручного до машинного доїння і навпаки, індивід, підхід.

З/ порушення нервової системи (зміна стійла, доярки, режиму дня)

Кліматичні — внаслідок порушення лактації при дії на агал — і гіпо — рганізм неблагополучних мікро — і макрокліматичних умов.

1/ вміст в сирих, темних погано вентилюючих приміщеннях без моціону, тривале пасовище на жарі.

2/ Зміна мікрокліматичної зони.

Експлуатаційні порушення лактації як наслідок

агал — і гіпо надмірної експлуатаціїг

1/ подовження лактації

2/ осіменіння самок не досягнувших фізіологічної зрілості.

З/ невірна організація роздою.

4/ погана підготовка нетелів до доїння

5/ зменшення кратності доїння

8/ збільшення кратності доїння

7/ скорочення сухостійного періоду

8/ невірний запуск

9/ відсутність масажу вим’я у первісток.

10/ порушення технології машинного доїння

Симптоматйчні — внаслідок морфо-функціональних

Агал — і гіпо — розладів в організмі лактуючої тварини,

1/ Мастити

2/ інші захворювання молочної залози З/ захворювання інших органів і систем організму.

А/ природжена відсутність соскового каналу

Б/ затримка молока в/ самовидоювання г/ мастити

Вияв хлоп’їв та сгустків молока Ссітка)

Визначення кров’яних пігментів в молоці,

Визначення РН

Визначення лейкоцитів

Бактеріологічне дослідження.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector