ЛЕКЦІЯ ТЕМА Фізіологія розмноження самців

План 1. Сперміогенез і овогенез

2. Статевий акт і його особливості у різних видів тварин

3. Статеві рефлекси самок і самців

4. Типи нервової діяльності плідників

5. Види гальмування статевих рефлексів

6. Методи природного осіменіння або види природного спарювання

(відмінність від типів природного осіменіння)

7. Час осіменіння самок

8. Організація природного осіменіння

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

Спермо — і овогенез (дати визначення і місце)

А) Спермогенез починаїться у самців з моменту статевої зрілості

Б) Овогенез достатньо тривалий процес, починаїться в корковому прошарку яїчникків і закінчуїться після овуляції яйцепроводів, тобто в момент запліднення. Іншими словами розвиток проходить в внутрішньоутробний період

В) Материнські клітини — Сперматогонії і овогонії в ембріональний період розвитку сперматогонії не ведуть до утворення сперміїв

Стадії розмноження росту розмноження

Сперміогенез дозрівання Овогенез росту

Формування дозрівання

Відміна сперматогенезу від овогенезу.

1. Стадія росту при овогенезі більш тривала ніж при сперміогенезі

2. В овогенезі відсутня стадія формування

3. Із одніїї овогонії утворюїться 4 яйцекклітини, а із одніїї

Сперматогонії — 16 сперміїв.

4. Яйцеклітини овулюють один раз в цикл, а спермії виділяються

Постійно при осіменінні.

Статевий акт — (спарювання, коїтус) — це складний комплекс мовних і безумовних рефлексів, який забезпечує

Введення статевого продукту самця в статеві шляхи самки з метою

Запліднення.

Всі статеві рефлекси по своїй природі ї безумовними і властиві як самцям так і самкам (розповісти)

До безумовних приєднуються в процесі життя і використання умовні (приміщення, місце осіменіння, послаблення і посилення, чучело, технік, підставна тварина)

Сукупність безумовних статевих рефлексів ї не що інше як статевий інстинкт — іншими словами біологічний закон, який склався історично, якому властивий кожний нормальний організм до фізіологічної старості.

3. Видові особливості статевого акту.

(розповісти по видам тварин, часу, положенні і тривалості)

Риби, кролики, ВРХ і ДРХ, коні, свині, верблюди і олені.

4. Види гальмування статевих рефлексів.

Неправильна експлуатація плідників при природному або

Штучному осіменінні може привести до гальмування в них статевих

Рефлексів.

Виробляється в тому випадку, коли умовний рефлекс не підкріплюється безумовним – утримання самок і самців разом

При зміні місця одержання сперми, при зміні штучної вагіни на природне осіменіння і навпаки, особливо хрякам.

Прояв у плідників сильнозбудливих, яких три-валий час не використовували, тобто сильний прояв локомоторного рефлексу (а це і є замежне гальмування) веде до згасання наступних рефлексів. Для попередження.

Зміна місця і техніка. Спричинення болючості під час взяття (висока температура, електрострум, удари, окрики)

4. ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛІДНИКІВ І КОМПЛЕКТУВАННЯ НИМИ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВ.

1. Сильний неврівноважений (безудержний) тип.

Плідники з таким типом легко збуджуються, добре проявляють статеві рефлекси, нездатні швидко переходити від збудження до гальмування. Здатні до буйної поведінки.

2. Сильний врівноважений живий (рухливий).

Процеси подразнення і гальмування врівноважені. Це найкращі плідники. В них однаково легко і швидко утворюються і проявляються рефлекси. Вони відрізниються високою врівноваженістю і високою працездатністю.

Якість сперми добра, але при одноманітному використанні можуть впадати в сонно-гальмівний стан.

3. Сильний врівноважений спокійний (інертний).

Відрізняються інертністю нервових процесів. Статеві рефлекси виробляються повільно, але утримуються на високому рівні тривали час. Порушення рефлексів у таких плідників практично не спостерігаїться. Такі плідники дуже працездатні, сурові в режимі.

4. Слабкий тип — слабо виявляються подразнюючі і гальмівні процеси. Статеві рефлекси виробляються і проявляються дуже слабо.

Вони швидко реагують на найменші подразники і це призводить до швидкого гальмування статевих рефлексів. Швидко виходять з ладу.

З типом нервової системи пов’язані не тільки рефлекси, але якість і кількість одержаної сперми. Виходячи з типу нервової системи використовують відповідний режим їх використання.

4.1. Режими використання плідників і нагрузка (розповісти)

5. Методи природного осіменіння або види природного спарювання.

РУЧНА

 

ВІЛЬНА

 

ГАРЕМНА

 

За 1-м Вільно В коневод. Викор. Викоріс. За бараном

Плідником в стаді На групу в табун — у вівцев. закріпл.

Закріплюють плідник конематок ному 25-30 групу

40-50 кобил нагрузка вранці і коневод. маток вівцемат.

60-100корів складає ввечері на і вівцев. (група 25-30

50-60 вівц. 35-40 декілька 20-35 або на пасов.

15-20 свин. маток годин за — кобил, клас)

(за рік) (м’ясне пускають 30-40 осімен.

твар., жеребця вівцем. на пасов.

конев.

вівцев.)

6. ЧАС ОСІМЕНІННЯ САМОК.

Беручи до уваги фізіологічну зрілість і час виборки в охоті.

Кратність і інтервал осіменіння.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИРОДНЬОГО ОСІМЕНІННЯ.

1. Організація сприятливих умов утримання, годування, догляду за плідниками і самками.

2. Фізіологічний стан самок і самців, якість сперми.

3. Закріплення за плідниками самок.

4. Веттеринарно-санітарні і профілактичні обробки.

5. Направлене вирощування ремонтного молодняка.

6. Додеержування строків осіменіння (фізіологічна зрілість).

7. Своїчасне виявлення охоти.

8. Облік осіменінь і рання діагностика вагітності.

9. Гінекологічна диспансеризація і своїчасне лікування хворих.

10. Консультації і обучення обслуговуючого персоналу.

Тема: "НАУЧНІ ОСНОВИ, МЕТОДИ, СПОСОБИ І ТЕХНІКА ОДЕРЖАННЯ СПЕРМИ ВІД ПЛІДНИКІВ."

(2 години)

1. Фізіологічні основи одержанни сперми.

2. Вимоги, які пред’являються до способів.

3. Характеристика способів одержання сперми. Піхвов. — безпос. піхв.-губоч. Уретральні (cпермозбір., дзеркальн. масаж, ампул, мастурбація, фістульн. електростимул.)

4. Вимоги, які пред’являються до штучних вагін.

5. Техніка і місце одержання сперми на штучну вагіну.

6. Приблизні річні навантаження на плідників.

(4-5 ліній бугаї Бугай 1200-1500 5000-8000

50% перевірених Баран 1500 5000

По якості потом — Кнур 250 500

Ства) Жеребець 150 300

(в середньому) (по якості

потомства)

7. Режими використання плідників.

Встановлюють в залежності від :

А) від віку Режими:

Б) стану здоров’я 1) інтенсивний

В) вгодованості 2) полуінтенсивний

Г) породи 3) помірний

Д) племінної цінності

Е) індивідуальні особливості

8. ТРИВАЛІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ.

14-17 років бугаї: 2-4 еякулята на тиждень, для молодих (до 18 місяців) — 2 садки на тиждень;

8 років барани: молоді 7-8 місяців — 10-12 садок за сезон

Дорослі — спочатку одна садка в 5 днів для підготовки, а в період сезону 2 садки в день, через день.

7-8 років кнурі: молоді — 6-8 місяців — 2 рази в декаду, дорослі — 1 садка через 3-4 дні, тобто 2 рази на тиждень допускаїться більш інтенсивне 1 садка в 2 дні (інтенсивний режим)

20 років Жеребці: 1 садка в день.

9. ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯЮ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Студєнцов А. П., Шипілов В. С. “Ветеринарне акушерство і гінекологія”, М.: Колос, 1980

Акатов В. О. Булгаков М. М., Звєрєва Г. В., Суботіна Л. Г. Практикум по ветеринарному акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин, М.: Колос, 1973

Карпов В. А. Акушерство і гінекологія дрібних тварин, — Л.:Роспроміздат, 1990

Акатов В. А., Кононов Г. А, Поспелов А. И. Ветеринарное акушерство и гинекология Л.: Колос, 1977

Додаткова

Родін І. І.,Тарасов В. Р., Якимчук Практикум по акушерству, гінекології і штучному осіменінні сільськогосподарських тварин

Харенко М. І., Черненко М. В. Біотехніка розмноження свиней, — К.: Ветінформ, 1996

Петров В. О., Мусієнко В. Ф., Іванніков О. О. Основи електропунктурної рефлексотерапії великої рогатої худоби

Яблонський В. А.Практичне акушерство, гінекологія і штучне осіменіння с. г. тварин, — К.: Урожай, 1995

Оцените статью
Adblock
detector