Перетин граних та кривих поверхонь (піраміди, призми, конуса, циліндра)

Для того, щоб побудувати лінії перетину будь — якої поверхні з площиною, необхідно знайти ряд точок, які належать як поверхні, так і площині і потім ці точки з’єднати плавною кривою лінією. Щоб знайти довільну точку лінії перетину, роблять так:

1)  проводять допоміжну проектуючи січну площину;

2)  знаходять лінії перетину цієї площини з поверхнею і даною площиною;

3)  на перетині знайдених ліній отримують шукані точки.

Послідовно проводячи ряд допоміжних проектуючи прямих площин, можна знайти необхідну кількість точок.

№42. Побудувати лінію перетину прямої призми площиною загального положення α.

№43. Побудувати лінію перетину прямого кругового конуса площиною α.

№44. Побудувати лінію перетину кулі площиною α.

№ 45. Побудувати лінію перетину конуса фронтальною площиною α.

Перетин граних та кривих поверхонь (піраміди, призми, конуса, циліндра)

№ 46. Побудувати лінію перетину конуса горизонтально — проектуючою площиною α.

№ 47. Побудувати лінію перетину похилої призми площиною загального положення α..

№ 48. Побудувати переріз піраміди горизонтально — проектуючою площиною α.

№ 49. Побудувати горизонтальну проекцію вирізу конуса.

№ 50.. Побудувати горизонтальну та профільну проекції вирізу кулі.

Проектуючою площиною та площиною загального положення.

Оцените статью
Adblock
detector