Довідник по використанню пестицидів і агрохімікатів в Украине

ЗМІСТ

Стор.
ПЕРЕДМОВА…………………………………..………………………………………. 4
СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ………………………………………. 5
МІЖНАРОДНІ СКОРОЧЕННЯ ПРЕПАРАТИВНИХ ФОРМ……………………… 5
Гербіциди…………………………………………………………………………….. 6
ІНСЕКТИЦИДИ І АКАРИЦИДИ………………………………………………………. 49
ФУНГІЦИДИ……………………………………………………………………………. 75
ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПОСІВНОГО ТА ПОСАДКОВОГОМАТЕРІАЛУ……………………………………………………………………………..

 

90
БІОПРЕПАРАТИ………………………………………………………………………. 101
РОДЕНТИЦИДИ……………………………………………………………………….. 103
ПРЕПАРАТИ, ДОЗВОЛЕНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИЗАПАСІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ…………………………………………………….. 106
СУМІСНІСТЬ ПЕСТИЦИДІВ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН……………… 109
ЧУТЛИВІСТЬ БУР’ЯНІВ ДО ОСНОВНИХ ГЕРБІЦИДІВ(у регламентованих дозах)…………………………………………………………… 111
Економічні пороги шкодочинностіХвороб с.-г. КУЛЬТУР………………………………………………………….. 116
Приблизні економічні пороги шкодочинності (ЕПШ)Головних шкідників с.-Г. культур в Україні……………………………. 117
Вартість пестицидів у різних операторів ринку ЗЗР………………. 122
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………… 128

ПЕРЕДМОВА

Шкідники, хвороби та бур’яни спричиняють велику шкоду сільськогосподарським рослинам, яка за даними ФАО становить третину урожаю, а в Україні інколи досягає 50%.

Боротьба з шкідливими організмами сільськогосподарських культур здійснюється різними способами. В сучасних системах землеробства використовуються такі методи захисту рослин: агротехнічний, генетичний, карантинний, фізичний, механічний та хімічний.

Кожен з цих методів має свої позитивні риси і недоліки. Взагалі ж боротьба з шкідливими організмами проводиться не одним методом, а комплексно, тобто шляхом об’єднання у систему заходів, яка зараз називається інтегрованим захистом. В основу захисту рослин покладено попередження масового з’явлення шкідливих організмів, для чого придатні всі методи, але основу складають агротехнічні заходи, які спрямовані на створенні умов, що ускладнюють розвиток того чи іншого організму. У випадку, коли спостерігається масове поширення шкідливих організмів і створюється загроза значних втрат урожаю, найбільш дійовим може бути хімічний метод боротьби.

Біологічна ефективність фітофармзасобів (пестицидів) досягає 80-100% при високій стартовій дії. Хімічний метод за умов науково обґрунтованого використання економічно вигідний і завдяки високому ступеню механізації може бути застосований на великих площах. Проте основний недолік цього методу полягає в тому, що пестициди токсичні не тільки для шкідливих організмів, але й для людини, тварин, а також вони забруднюють довкілля.

Щоб досягти високої ефективності боротьби, а також запобігти прояву негативного впливу фітофармзасобів, треба уміти обґрунтувати вибір препарату для конкретної обробки. Для цього необхідно навчитись користуватися «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», таблицями сумісності препаратів, економічними порогами шкодочинності (ЕПШ) та іншими довідковими матеріалами, що включені до цього довідника.

СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Атм. повітря Атмосферне повітря М. с. Масляна суспензія
В. г, в. р.г. Водорозчинні гранули П. Порошок
В. е. Водна емульсія П. р.з. Повітря робочої зони
В. к., в. р.к. Водорозчинний концентрат П. с. Паста
В. р. Водний розчин Р. Розчин
В. с. Водна суспензія Рід. Рідина
В. с.к. Водно-суспензійний концентрат Р. п. Розчинний у воді порошок
К. с.р. Водно-спиртовий розчин С. е. Суспензійна емульсія
Г. Гранули С. т.с. Суха текуча суспензія
ГДК Гранично-допустима концентрація Табл. Таблетки
Д. р. Діюча речовина Тех. Технічний
З. п. Порошок, що змочується Т. к.с. Текучий концентрат суспензії
К. е. Концентрат емульсії Т. пс. Текуча паста
Кр. п. Кристалічний порошок Ф. Фірма
К. с. Концентрат суспензії
Мв. е. Масляно-водна емульсія
МДР Максимально допустимий рівень
Мк. е. Мікрокапсульована емульсія
Мк. с. Мікрокапсульована водна суспензія

Скачать весь справочник Довідник по використанню пестицидів і агрохімікатів

Оцените статью
Adblock
detector