Завдання з української мови

Приклад завдання з ділової української мови

·  Завдання 1. Розмістіть правилно реквізити трудового договору.

1.  Зміст договору.

2.  Юридичні адреси сторін.

3.  Власноручні підписи сторін.

4.  Кількістні та якісні показники роботи.

5.  Назва документа.

6.  Всупна частина (точні й повні назви сторін).

7.  Термін виконання договору.

8.  Порядок розрахунків між сторонами.

9.  Печатка установи.

10.  Вказівка на майнову відповідальність сторін.

11.  Порядок і місце розв´язання суперечок.

·  Завдання 2. Відредагуйте подані словосполучення відповідно до літературних норм.

Заключити договір, благополуччя народу, погодитсь без коливань, економіти кошти, у відповідності до угоди, згідно чинного законодавства, сплачувати виконану роботу, робота по сумісництву, самий перший проект, акціонерне общество, слідуючий робочий день, тяжке матеріальне положення, якісні покажчики роботи, роботодатель зобовязаний, по закінченню контракта, ведучий спеціаліст.

·  Завдання 3. Перекладіть подані словосполучення українською мовою.

Взыскать с ответчика, владеть на правах личной собственности, восстановление в правах, в силу изложенного, держатель акций, договор о жилищном найме, к заявлению прилагается, непригодный для…, поручать представление интересов, коммерческая тайна, по обоюдному согласию, руководствоваться полномочиями, понести убытки, по этому договору, привлечь к ответственности, уволить с занимаемой должности, с испытательным сроком, с приказом ознакомлен, согласовать с руководством, считать целесообразным, спрос на продукцию, Устав предприятия, сосавить договор о следующем…

Оцените статью
Adblock
detector