Терміни з електрифікації

Електрифікація

Спеціалізація: Електрифікація. Терміни

Дисципліна: «Імпульсна та цифрова техніка»

1)  Сигналом – називається фізичний процес, що несе інформацію.

2)  Відео імпульси – це коротко термінове відхилення фізичного параметра, що несе інформацію.

3)  Напруга відсікання – напруга між стоком і витоком, при якій струм стоку зменшується до нуля.

4)  Порогова напруга – напруга між стоком і витоком, при якій по каналу починає протікати струм.

5)  Плівкові мікросхеми – це мікросхеми, елементи якої виготовлені у вигляді різноманітних плівок.

6)  Перехідним процесом – називається процес переходу елемента імпульсного пристрою чи імпульсного пристрою в цілому з одного установленого режиму в інший.

7)  Смуга пропускання підсилювача – це діапазон частот, у якому коефіцієнт частотних спотворень не перевищує допустимих значень.

8)  Емітер ний повторювач – це підсилювач на транзисторі, увімкненому за схемою.

9)  Логічні елементи – це елементарні пристрої цифрової техніки, призначені для реалізації елементарних операцій над логічними змінами.

10)  Обмежувачем – називається пристрій, вихідний сигнал якого залишається практично не змінним.

Дисципліна: « Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки»

11)  Повітряна лінія – це спорудження на відкритому повітрі пристрій, що складається з проводів, опор та ізоляторів.

12)  Кабель – це ізольований прохід, укладений у герметичну оболонку.

13)  Електричною системою – називається частина енергосистеми, що складається з генераторів.

14)  Електротехнологія – це наука в якій розглядається безпосереднє застосування електричної енергії у технологічних процесах.

15)  Апаратом ручного керування – називаеться апарат, який спрацьовує внаслідок, механічної дії оператора.

16)  Кормороздатчик – електрифікований, двовісний візок, який пересувається по рейсовому шляху.

Дисципліна: «Електричні і радіотехнічні вимірювання»

17)  Метрологія – наука про вимірювання.

18)  Фізична величина – це властивість, спільна у відношенні, якісному для багатьох фізичних об’єктів.

19)  Основними – називають фізичні величини, прийняті незалежними в одній системі від інших фізичних величин.

20)  Абсолютною похибкою – вимірювання називається різниця між результатом вимірювання та істинним значенням вимірювальної величини.

21)  Випадковою – називають похибку, яка змінюється непередбачуваного.

22)  Радіан – одиниця плоского кута.

23)  Стерадіан – одиниця тілесного кута.

Оцените статью
Adblock
detector