Терміни з Механізації сільського господарства

Механізація сільського господарства

Спеціалізація: «Механізація сільського господарства»

1)  Тваринницька ферма – узгоджена сукупність і допоміжних будівель, споруд для утримання і догляду за тваринами різного віку.

2)  Птахівництво – галузь тваринства, що першого переведена на промислову основу.

3)  Відцентрові насоси – застосовують для забору і подані води з поверхневих джерел, трубчастих колодязів.

4)  Вакуумна установка – призначена для відсмоктування повітря і створення сталого розрідження у вакууму трубопроводі і молоко проводі та забезпечення роботи доїльних апаратів.

5)  Інженерно-технічна служба (ІТС)— це структурний підрозділ загальної системи керування виробництвом.

6)  Технічна експлуатація – це комплекс організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на підтримання машин і обладнання у справному стані.

7)  Монтаж – це комплекс послідовних операцій, які забезпечують установлення на місце використання машини, обладнання, пристроїв, апаратів керування тощо та їх поєднання у технологічній лінії.

Дисципліна: «Механіка матеріалів і конструкцій»

8)  Поверхневі сили – це результат безпосередньої контактної взаємодії елементів тіла між собою або з прилеглими до нього середовищем.

9)  Брусом – називають тіло, один розмір якого набагато перевищує два інші у половині поперечного перерізу.

10)  Статично-невизначиними – називають конструкції, в елементах яких зусилля неможливо знайти за допомогою одних лише умов рівноваги статики.

11)  Потенційною енергією деформації – називають енергію, яка накопичується в тілі за пружної деформації.

12)  Полярископ – прилад, який застосовують у потенціально-оптичному методі досліджень.

Дисципліна: «Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали»

13)  Вуглець – основна горюча частина палива, зі збільшенням його кількості зростає теплова цінність палива

14)  Горюча маса – це паливо, що не має вологи і попелу

15)  Термічний крекінг – такий вид деструктивної переробки сировини, при якому розщеплення та заміна структури вуглеводів відбувається під дією t* і тиску.

16)  Полімеризація – процес одержання низькомолекулярних полімерів, які застосовуються для виробництва моторного палива.

17)  Газифікація – високотемпературний процес взаємодії вуглецю палива з окислюваннями, що відбувається з метою одержання горючих газів (Н2,СО, СН).

18)  Присадки – металоорганічні сполуки, як вводять у нафтопродукти для поліпшення їх експлуатаційних властивостей.

19)  Феном – синтетична багатокомпонентна сполука, яка добре сумісна з різними оливами.

20)  Солідол – мастило загального призначення для звичайних температур.

21)  Ацетон – прозора без кольору рідина з характерним запахом.

Оцените статью
Adblock
detector