Ведення документації на пункті штучного осіменіння

На пункті штучного осіменіння корів і телиць технік веде облік осіменінь і отелень у журналі штучного осіменіння за встановленою формою (3-мол). У ордері, отриманому з держплемпідприємства при завезенні сперми, зазначає клички і дати осіменіння тварин, якість сперми. Крім того, технік штучного осіменіння оформляє індивідуальні картки на кожну корову за формою 12, де реєструє дату отелення, осіменіння, результати осіменіння (додаток А).

Додаток А

Індивідуальна картка корови

Група

Корова № Кличка Рік народження __________

Останнє отелення 2001р. Особливості отелення _____

Осіменіння за планом _______2002 р.

Дата

Осіменіння

Що зроблено для ліквідації неплідності

(дата дослідження, діагноз, лікування і т. д.)

Р-
-Р-
-Р-
-Р-
-Р-
Р-
-Р-
-Р-
-Р-
-Р-
-Р-

Дата: запуску –

очікуваного отелення –

Щомісячно представляє звіт по штучному осіменінню тварин за встановленою формою ЦСУ (таблиця 2 – додаток Б), а також веде облік отриманого приплоду і кожного місяця подає звіт у бухгалтерію господарства та племпідприємство. Технік штучного осіменіння організовує і приймає участь у дослідженні тварин на вагітність та в оформленні актів.

Додаток Б

Інформація про стан відтворення стада

У

(назва господарства)

За ___________________ рік

(місяць)

1. Всього корів –

Із них: тільних –

Сумнівно тільних –

Після отелення до 1 міс. –

Після осіменіння –

У т. ч.: після 1-го –

2-го –

3-го і більше –

Неплідних (усього) –

У т. ч.: не приходять в охоту більше 30 дн. після отелення –

Хворих –

Господарський та інший брак –

2. Всього телиць –

У т. ч: парувального віку –

Із них: тільних –

Після осіменіння –

У т. ч: 1-го –

2-го –

3-го і більше –

Неплідних –

У т. ч: не приходять в охоту –

Хворих –

Не досягли фізіологічної зрілості –

Господарський брак –

3. Отелилося:

Корів: з початку року –

За останній місяць –

Нетелей: з початку року –

За останній місяць –

4. Мертвонароджених:

Від корів: з початку року –

За останній місяць –

Від нетелей: з початку року –

За останній місяць –

5. Одержано живих телят усього

У т. ч.: від корів –

Від нетелів –

6. Абортувало:

Корів: з початку року –

За останній місяць –

Нетелей: з початку року –

За останній місяць –

7. Вибуло корів з початку року

У т. ч.: тільних –

Технік штучного осіменіння____________________

(підпис)

Для своєчасного виявлення охоти у корів і телиць та їх осіменіння ведеться спеціальний календар техніка штучного осіменіння (додаток В).

Додаток В

Календар техніка

Календар техніка та стенд обліку відтворення корів (додаток Г) дозволяють більш повно орієнтуватися у фізіологічному стані стада.

Додаток Г

Стенд обліку відтворення корів

Числа місяця Після

Отелення

Після осіме-ніння на контролі Місяці року Індивідуальні картки корів Примітка
1 I Для

Діагностики

Вагітності

2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 I Тільні – місяць запуску (дата в індивідуальній картці)
14 II
15 III
16 IV
17 V
18 VI
19 VII
20 VIII
21 IX
22 X
23 XI
24 XII
25 I Місяць

Передбачуваного

Отелення

(дата в індивідуаль-

Ній картці)

26 II
27 III
28 IV
29 V
30 VI
31 VII
Не прийшли в охоту більше

30 днів

VIII
IX
X
XI
Вибракувані XII

Для обліку осіменіння, заплідненості і отелення корів на кожній фермі необхідно обладнати стенд фізіологічного стану корів. За ведення стенду відповідає завідуючий фермою, зоотехнік або технік штучного осіменіння. На стенді вказують прізвище, ім’я та по батькові доярок і номери корів по групах. Після отелення корови проти її номера вішають жетон синього кольору, після осіменіння – зеленого, прийшла в охоту більше двох разів – жовтого, не прийшла в охоту протягом місяця після отелення і після ректального дослідження виявлена неплідною – червоного. Номери тільних корів залишають без жетонів. Також можна оформити календар вагітності корів у вигляді круглого стенда.

На пункті штучного осіменіння обладнують “Куточок техніка”, де інформують про план і фактичне осіменіння корів і телиць, план і фактичне отелення за місяцями календарного року та вихід телят (додатки Д і Е).

Додаток Д

 

План і фактичне осіменіння корів і телиць

В __________________ на ___ рік

Місяці Корови Телиці
План Факт До попереднього року

року

План Факт До попереднього року
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всього

 

Додаток Е

План і фактичне одержання приплоду від корів і телиць

В ________________ на ___ рік

Місяці Корови Телиці
План Факт До попереднього року План Факт До попереднього року
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всього

Примітка. Прогнози очікуваного приплоду складають за результатами обстеження корів і нетелів станом на 1 січня поточного року та на наступні 6 місяців; на 1 квітня – третій квартал; на 1 липня – на рік.

Для реєстрації отелень і осіменінь корів, що знаходяться у приватній власності, технік веде окремий журнал (Додаток Є).

Додаток Є

Реєстрація осіменіння корів приватного сектора

 

П/п

Домашня адреса П. І.Б.

Господаря

Тварина, дата

Отелення

Дата осіменіння

І номер бугая

Дата

Отелення і стать приплоду

Ветер. заходи і примітки
11 С. Підворки Хоменко П. П. Берізка

01.01.2001р.

20.01.

2001р.

7586952

Оцените статью
Adblock
detector