Документальне оформлення діяльності колегіальних органів

Документи діяльності колегіальних органів.

Предметом колегіального розгляду на підприємстві завжди є важливі питання, які обговорюються на засіданнях, нарадах, зборах. До цих документів належать протоколи, витяги з протоколів, стенограми, довідки, постанови, ухвали та ін..

Протокол

Протокол. Є найпоширенішим колегіальним документом. За обсягом фіксованих даних протоколи поділяють на такі види: стислі (це протоколи, в яких фіксується саме суттєве, найнеобхідніше, можуть складати при паралельному звукозаписі), повні (фіксують коротко доповідь, виступи осіб, які взяли участь в її обговоренні та рішення з кожного питання порядку денного), стенографічні, дослівні.

Реквізити: 1) назва організації, 2) назва документа 3)№ 4) дата 5) місце видання 6) заголовок до тексту (назва засідання) 7) текст документа – складається з 2х частин: 1. вступна – зазначають присутніх (список або кількість), відсутніх (причину), запрошені якщо вони є, робоча президія (визначають хто голова засідання і секретар, члени робочої президії), регламент роботи (доповідь 20 хвилин, виступи осіб до 5 хв.). Порядок денний – питання розміщують щодо їх важливості, першими – дисципліна, виробнича діяльність, останніми – розгляд заяв працівників (заявка до санаторію). 2. Основна частина – складається за такою схемою: слухали, виступили, ухвалили. 8) додаток (список присутніх, доповідь, медична довідка) 9) підпис (голова і секретар засідання). Додаткові реквізити: 10) печатка, 11) затвердження, 12) погодження – вони є не завжди.

Витяг з протоколу – це фрагмент або частина протоколу. Як правило, складаються з одного питання. Реквізити як у протоколів, але прикладають печатку. Перед реквізитом „підпис” проставляють таку фразу: „Оригінал підписали”, далі йде – голова, секрета.

Ухвала це спільний акт кількох неоднорідних органів, що видається із обов’язковою участю місцевих рад та їх виконкомів. Види: 1) нормативні, що стосуються режиму роботи підприємств (торгівлі, побутового обслуговування), 2) індивідуальні – це встановлення опікунства, позбавлення материнства, введення в експлуатацію індивідуального домоволодіння.

Ухвали розв’язують дуже важливі та кардинальні питання (боротьба з епідеміями, ліквідація наслідків аварії, стихійного лиха. Ухвали є обов’язковими для виконання не тільки зацікавленими організаціями, а і громадянами, які проживають на даній території. Вона доводиться до відома через ЗМІ, через посильного, серед населення проводиться роз’яснювальна робота, подворні обходи, збори та ін. Наслідки невиконання розглядаються надзвичайними комісіями (декілька організацій: райвиконком, місцева рада, відділ внутрішніх справ, санепідстанція, ветеринарна служба, станція захисту рослин та ін..)

Реквізити: 1) герб держави, 2) назва місцевої ради та її виконкому, 3) назва документа, 4) номер, дата, місце видання, 5) заголовок до тексту, 6) текст – структура як в наказі. 7) підпис (голова і секретар колегіального органу), 8) гербова печатка.

Постанова складається колегіально. За допомогою цього документу вирішуються кардинальні чи дуже важливі організаційні питання, право видачі постанов згідно з Конституцією Укр.. має ВР і Кабмін Укр. та ін. вищі і центральні органи управління, як виняток, постанови можуть складатися на місцях (ректорат, дирекція радгоспу, правління організації).

Реквізити як у ухвалі.

Оцените статью
Adblock
detector