Визначення заплідненості

Заплідненість – статистичний показник, який визначає співвідношення кількості вагітних самок до числа тих, що осіменялися, виражене у процентах.

Заплідненість визначають за формулою:

Де: А – кількість вагітних самок; Б – кількість тварин, що осіменялися; 100 – константа переводу у проценти.

Показник заплідненості є єдиним об’єктивним показником ефективності роботи техніка штучного осіменіння.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Ветеринарное акушерство и гинекология / А. П.Студенцов, В. С.Шипилов, Л. Г.Субботина и др.– М.: Агропромиздат, 1986.– 480 с.

2. Валюшкин К. Д., Медведев Г. Ф. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных – Минск: Ураджай, 1997.– 718 с.

3. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных / В. С.Шипилов, Г. В.Зверева, И. И.Родин и др.– М.: Агропромиздат, 1988.– 335 с.

4. Штучне осіменіння корів і телиць: Рекомендації для техніків штучного осіменіння, слухачів Інституту післядипломного навчання та факультету підвищення кваліфікації / Білоцерків. держ. аграр. ун-т; Скл. Г. Г.Харута, С. С. Волков, А. Й.Краєвський та ін.– Біла Церква, 1999.– 47 с.

5. Методичні рекомендації щодо застосування сонографії у репродуктології сільськогосподарських тварин / Г. Г.Харута, Д. В.Подвалюк, О. А.Хіцька та ін.– Біла Церква, 2000 – 28 с.

6. Сысоев А. А. Физиология размножения с.-х. животных.– М.: Колос, 1978.– 360 с.

Оцените статью
Adblock
detector