‘Планування розвитку територій’

План лекції 1. Особливості прогнозування та планування в умовах ринкової економіки 2. Об’єкт та суб’єкт планування та прогнозування 3. Схеми управління соціально-економічними системами в процесі планування та прогнозування 4. Види планування

  План лекції 1. Методи планування та прогнозування 2. Класифікація методів планування та прогнозування 3. Вимоги до інформації при розробці планово-прогнозних документів Методологія прогнозування та планування пов’язана з великими керованими системами. До поняття “велика система” входить кожна цілісна сукупність елементів, що знаходяться у взаємозв’язку. Водночас будь-яка система існує заради досягнення певної мети, що потребує визначення […]

  План лекції 1. Принципи економічного аналізу 2. Етапи та процедури застосування прикладного аналізу 3. Методи аналізу (аналіз динаміки показника, порівняльний, факторний аналіз). Теоретичною і методологічною основою економічного аналізу є: теорія пізнання (гносеологія). Виступаючи як методологічна основа всіх галузей науки, теорія пізнання визначає сутність, необхідність і послідовність економічного аналізу.

План лекції 1. Етапи становлення та формування нормативно-правової бази для системи планово-прогнозних документів в Україні 2. Організація планування на державному та регіональному рівнях 3. Етапи розробки прогнозних та планових документів в Україні   Аналізуючи чинні документи з питань запровадження в країні планово-прогнозної діяльності, слід відмітити, що з моменту отримання Україною незалежності база нормативно-правових документів зазначеного […]

План лекції 1. Застосування програмно-цільового методу в Україні 2. Загальна структура та зміст програмно-прогнозних документів України 3. Основні засади, принципи та порядок розробки цільових програм   Упродовж останніх років в регіональній практиці управління України досить активно використовувався програмно-цільовий метод. Програмно-цільовий метод набув в Україні досить великого поширення у 80-х роках, коли почали розроблятися і здійснюватися […]

План лекції 1. Промислове виробництво 2. Агропромисловий комплекс 3. Транспортний комплекс   Невід’ємною складовою частиною планування розвитку територій є планування розміщення виробництва.

План лекції 1. Планування розвитку освіти 2. Планування розвитку культури 3. Планування розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і соціального забезпечення У міру розвитку продуктивних сил і збільшення ресурсів суспільства в планах соціального і економічного розвитку передбачається покращання обслуговування населення. До обслуговуючих належить так звана Виробнича інфраструктура регіону — вантажний транспорт, зв’язок, геологорозвідувальні роботи, матеріально-технічне постачання […]

1. Агенції регіонального розвитку 2. Інституції інноваційного розвитку територій   8.1. Агентства регіонального розвитку Суттєві диспропорції в регіональному розвитку України, які склалися за останні десять років як наслідок трансформаційних процесів, поступово привернули увагу суспільства до гострих проблем економічного розвитку територій (регіонів).

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Тема 1 (Лекція 1). Планування та прогнозування як методи державного управління Особливості прогнозування і планування в умовах ринкової економіки. Інструменти державної політики регулювання соціально-економічних процесів. Об’єкт та суб’єкт планування і прогнозування. Основні схеми планування при управлінні розвитком соціально-економічних систем. Директивне, індикативне, стратегічне планування. Тема 2 […]

Adblock
detector