‘Рискология’

Тема Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри. Концепція теорії гри Задача 1. Фірма ставить за мету вихід на міжнародний ринок зі своєю продукцією. ЇЇ фахівцями опрацьовано чотири варіанти рішень , щодо випуску продукції. Маркетингові обстеження та опрацювання одержаної інформації показали, що рішення залежить від попиту (стану економічного середовища), який може бути представлений трьома […]

Вопросы к зачёту по Рискологии. Тема №1: Концептуальные принципы рискологии в экономике и предпринимательстве. 1.  Привести примеры экономических решений, обремененных риском. 2.  Объяснить природу экономического риска. 3.  Проанализируйте систему постулатов относительно риска как экономической категории. Приведите соответствующие примеры. 4.  Какие аксиомы постулирует философия рискологии?

Практическое занятие Управление портфелем ценных бумаг. Цель: Научится рассчитывать структуру портфеля ценных бумаг в различных экономических ситуациях. План: 1. Портфель из многих видов ценных бумаг. 1.1. Задача сохранения капитала. 1.2. Задача получения желаемой (фиксированного) прибыли. 1.3. Задача обеспечения прироста капитала.

Практика Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику Тема: Ієрархічні моделі оцінювання економічного ризику та обґрунтування багатоцільових рішень. Задача 1. Перед суб’єктом керування виникла необхідність в обґрунтування прийняття компромісного рішення, виходячи з умов: А) розглядаються шість альтернативних рішень і прогнозуються два можливих стани економічного середовища

Риск и элементы теории полезности.  Контроль знаний осуществляется с помощью следующих тестов, вопросов и задач. ТЕСТЫ 1. ЛПР расположено к риску, если: А) для нее более привлекательным является получение среднего выигрыша в лотереи; Б) она имеет функцию полезности U(X) = З; В) она имеет функцию полезности U(X) =5Х2;

Adblock
detector