Статьи по ‘ринок зерна’

В даний час професійні дослідження ринків хлібопродукції у Вінницькій області носять епізодичний характер. Нам відомо лише про два ґрунтовних маркетингових дослідження, проведені за період 1999-2002рр.

Проблема прогнозування, внаслідок швидких, часом погано передбачуваних змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо складною. З урахуванням цих труднощів і критичності помилок у прогнозах деякі фахівці були змушені заговорити про даремність прогнозування. Насправді прогнозування – це обов’язок, що у явній чи неявній формі неминуче повинні виконувати всі організації.

Критерієм ефективної діяльності будь-якого ринкового суб’єкту є рівень одержаного прибутку. Критерій максимізації доходів усіх учасників технологічно-маркетингового ланцюга був основним при складанні моделі розвитку зернопродуктового підкомплексу Вінницької області. Передбачено два варіанти стратегічного розвитку галузей:

Для успіху аграрної реформи, як уже відмічалось, принципове значення має розвиток інфраструктури зернового ринку. З метою сприяння розвитку підприємництва, надійному ресурсному забезпеченні виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства 6 червня 2000 року був прийнятий Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. Для реалізації положень цього документа розроблені схема інфраструктури […]

Майже на всіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства народу України, як і значної частини інших країн світу. Зерно належить до найпоширеніших товарів внутрішнього і світового ринку сільськогосподарської продукції. Виробництво зерна завжди було високоприбутковим. Виробництво зерна – це діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що пов’язана з вирощуванням зерна, забезпеченням внутрішніх потреб […]

Знання ринку, ринкова компетенція є необхідною і визначальною складовою досягнення успіху сьогодні у будь-якому виді господарської діяльності в умовах конкуренції. Це забезпечує в першу чергу така допоміжна функція маркетингу як ринкова інформація. Вчасність і достовірність такої інформації сприяє прийняттю ефективних маркетингових рішень, регулює становлення певних ринкових процесів, іншими словами “змащує” маркетинговий механізм. Ринкові інформаційні агентства […]

Найбільшими промисловими споживачами зерна у Вінницькій області є підприємства борошномельної, круп’яної, комбікормової та спиртової галузей. Зменшення виробництва майже усіма галузями переробної промисловості також характерне і для її зернопродуктової складової. Що, в свою чергу, призвело і до зменшення споживання зерна. Так, у 1990р. зернопереробна промисловість області спожила близько 940тис. т зерна, тоді як у 2000р. – […]

Однією з важливих умов існування зернового ринку є наявність різних альтернативних шляхів реалізації вирощеного зерна, тобто коли поряд із державними закупівельними організаціями на ринку присутні й інші агротрейдери. За таких умов посилюється вплив ринкових важелів (попиту і пропозиції), на формування цін та структуру пропозиції зерна, а у виборі стратегії господарювання перед сільськогосподарськими товаровиробниками покладена основна […]

Зернопродуктовий підкомплекс – складна структуризована система, в яку входить багато різноманітних галузей, які в свою чергу потребують узгодження взаємодій між ними. Проблема ускладнених взаємовідносин між різними сферами АПК значною мірою обумовлена макроекономічними факторами і її вирішення є прерогативою центральних органів управління. Тому концепція його розвитку має передбачати модернізацію всіх галузей та їх складових, удосконалення економічних […]

В умовах подальшого розвитку ринку зерна постає необхідність вдосконалення економічних відносин між сферами зернопродуктового підкомплексу з метою стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції.

Adblock
detector