Ділова українська мова
Словники з української мови
Словники та словникові видання з української мови. Лексика української мови утворилася тоді, коли виділилась українська нація, народність.
Adblock
detector