Ділова українська мова
Функції мови та її значення у суспільному житті. Культура мови І мовна норма.
Роль і значення мови у суспільному житті. Мовна норма та культура Функції, роль і значення мови Сучасна українська мова є однією з важливих форм організації
Ділова українська мова
Інформаційні документи
Інформаційні документи. Реквізити інформаційних документів. Інформаційні документи – найбільш численна та поширена група документів. Телефонограма – це
Ділова українська мова
Документація щодо особового складу
Кадрові документи Характеристика. У цьому документі подаються ділові та моральні якості працівника. Види: Атестаційна, Виробнича, Характеристика-рекомендація.
Ділова українська мова
Етикет ділових паперів.Характеристика ділового мовлення та лексика.
Етикет у ділових паперах та характеристика ділового мовлення. Етикет ділових паперів. Засоби стандартизації мови ділових ділових паперів. Етикет —
Ділова українська мова
Організаційні документи. Документування господарсько-договірної діяльності
Організаційна документація. Документи господарсько-договірної діяльності Організаційні документи Цю групу документів називають правовими актами, тобто
Ділова українська мова
Обліково-фінансова документація
Обліково-фінансові документи. Жодна фінансова операція не може бути проведена без належного її документування відповідними документами. Обліково-фінансові
Ділова українська мова
Документальне супроводження розпорядчої діяльності
Документи розпорядчої діяльності. За допомогою цієї групи документів здійснюється оперативне керівництво організації. Накази, ухвали, розпорядження, вказівки, постанови.
Ділова українська мова
Документальне оформлення діяльності колегіальних органів
Документи діяльності колегіальних органів. Предметом колегіального розгляду на підприємстві завжди є важливі питання, які обговорюються на засіданнях
Ділова українська мова
Словники з української мови
Словники та словникові видання з української мови. Лексика української мови утворилася тоді, коли виділилась українська нація, народність.
Ділова українська мова
Групи документів за призначенням
Загальна характеристика груп документів. За призначенням виділяють такі групи документів. 1. Організаційні документи. Вони мають таку специфіку: ці документи
Ділова українська мова
Культура спілкування
Культура ділового спілкування. Культура спілкування у вузькому розумінні слова – це сума набутих людиною знань і умінь та навичок спілкування, які створені
Ділова українська мова
Стандарти у документації
Стандартизація документації. Стандарт – це нормативно-технічний документ, що встановлює вимоги до груп однорідної документації. За способом викладення
Ділова українська мова
Граматична форма документів. Синтаксис ділових паперів. Таблиці у документах
Граматична форма документів. Синтаксис ділових паперів. Оформлення таблиць. Граматичні помилки в оформленні документів Складаючи текст документа, важливо
Ділова українська мова
Документ. Вимоги до документів
Класифікація документів. Документ – основна одиниця офіційно-ділового стилю. Слово документ має латинське походження, у перекладі – „повчальний приклад”
Ділова українська мова
Практичне завдання з української мови
Практика з української мови Українська мова. Практика Завдання 1. Поставте правильний наголос у поданих словах. 1.  Розбір, сімдесят, доцент, метрополітен
Ділова українська мова
Завдання з української мови
Приклад завдання з ділової української мови ·  Завдання 1. Розмістіть правилно реквізити трудового договору. 1.  Зміст договору. 2.  Юридичні адреси сторін.
Билеты и вопросы
Питання до іспиту
Питання до іспиту з української мови Українська мова. Іспит 1.  Поняття національної та літературної мови. Ознаки літературної мови. 2.  Функціональні
Adblock
detector