Практичне завдання з української мови

Практика з української мови

Українська мова. Практика

Завдання 1. Поставте правильний наголос у поданих словах.

1.  Розбір, сімдесят, доцент, метрополітен, кілометр, феномен, каталог, одинадцять, посередині, перепад, після цього, рукопис, націнка, попереду.

2.  Текстовий, новий, бережемо, вапняний, випадок, легкий, середина, до того, кістлявий, фаховий, чотирнадцять, не завжди, ринковий, ненависть, поготів, аргумент, п´ятисот, кидати, літопис.

3.  Перепис, дихання, допізна, денний, уроздріб, висіти, допоміжний, супровід, загадка, черствий, дрібний, перепад, зайнятий, забавка, перестарілий, живопис, псевдонім.

Завдання 2. Перекладіть українською мовою.

Надо сосредоточить внимание. Внеплановые хозяйственные расходы. Обратиться по месту жительства. Восстановить в должности. Независимое экспертное заключение. Баланс доходов и расходов. Утверждение на должность. Возместить расходы. Вклад в текущий счет. Уставной фонд. Признать недействительным. Предоставить справку о заработной плате за прошлый год.

Завдвння 3. Прокоментуйте телефонний діалог.

—  Куди я потрапив?

—  А куди Ви хотіли потрапити?

—  Це відділ постачання?

—  Ні, це відділ готової продукції.

—  А який це номер?

—  А Вам який потрібен?

—  769-44-31.

—  Ні, це 790-44-31.Треба правильно набирати. (Кидають слухавку).

Завдання 4. Перекладіть українською мовою.

Иронические замечания для служащих.

1.  Шеф всегда прав.

2.  Шеф не визжит, шеф ярко виражает собственные взгляды.

3.  Шеф не забывает – он не засоряет память мелкой информацией.

4.  Шеф не кривится, шеф усмехается без энтузиазма.

5.  Шеф не неуч, он отдает предпочтение творческой работе над бесплодной теорией.

6.  Шеф не привирает, он – дипломат.

7.  Шеф не создает аварийные ситуаций, шеф на то имеет водителей.

8.  Шеф не упрямый, он последовательный.

9.  Шеф не опаздывает, он занят важными делами.

10.  Тот, кто приходит к шефу со своими убеждениями, уходит с убеждениями шефа.

11.  Тот, кто рмеет убеждения шефа – делает карьеру.

12.  Если считаешь, что шеф ошибается, читай пункт 1.

13.  Уважай своего шефа, иначе можешь иметь худшего.

Завдання 5. Складіть речення з поданими словами.

Реклама-рекламація, зайняти – посісти, положення – становище, дилема – проблема, вибирати — обирати, прийти – дійти.

Завдання 6. Виправте помилки у реченнях.

Зафіксовано такий самий аналогічний випадок. Студент Васильєв Д. П. дійсно навчається в ХГУ ім. В. Каразіна. Свою автобіографію я склав сам. Дані за серпень місяць того року. Зафіксовані дуже багаточисельні випадки порушень діючого закона. Пущениу у виробництво самий найбільший комбінат района. На видному місті висів прейскурант цін з чималим ассортіментом продуктів. На заводі буда дуже велика текучість кадрів. Довга переписка між двума арендними підприємствами скінчилася в арбітражному суді. Срок дії приказу стік у прошлому році. Сьогодні можна заказати підписні видання. По факсу прийшло нове письмо.

Оцените статью
Adblock
detector