Предмет технічного креслення
Перпендикулярність прямої і площини, двох площин. Роз’язування задач на визначення відстаней між точкою та прямою, точкою та площиною, паралельними та мимобіжними прямими.
Перпендикулярність прямої і площини, двох площин. Роз’язування задач на визначення відстаней між точкою та прямою, точкою та площиною, паралельними та
Предмет технічного креслення
Взаємний перетин кривих поверхонь у загальному положень. Взаємний перетин другого порядку по плоских кривих
Для того, щоб побудувати лінії перетину двох поверхонь потрібно знайти ряд спільних точок, що належать їм, і потім
Предмет технічного креслення
Визначення властивостей взаємного положення прямої і площини, двох площ. Основна задача нарисної геометрії – точка перетину прямої з площиною
Дві площини перетинаються по прямій лінії. Пряма лінія визначена в просторі, якщо відомо дві точки та напрямок цієї
Предмет технічного креслення
Визначення властивостей прямокутних проекцій площини. Пряма і площина часного і загального положення. Визначення дійсної величини відрізка прямої. Сліди дійсної величини відрізка прямої. Сліди прямої та площини
Прямі в просторі позначаються малими літерами латинського алфавіту: А, Ь, с,. . . Проекції цих прямих позначаються відповідно: горизонтальні – а1, b1, c1 .
Предмет технічного креслення
Визначення властивостей прямокутних проекцій прямої. Система прямокутних проекцій. Побудова прямокутних проекцій точки в чвертях та октантах простору. Метод Монжа
Точки простору позначаються великими літерами латинського алфавіту А, В,С і т. д. Проекції цих точок позначають відповідно: горизонтальні – А1 В1, С1…
Предмет технічного креслення
Перетин граних та кривих поверхонь (піраміди, призми, конуса, циліндра)
Для того, щоб побудувати лінії перетину будь — якої поверхні з площиною, необхідно знайти ряд точок, які належать як поверхні, так і площині і потім
Предмет технічного креслення
Побудова лінії взаємного перетину граних та кривих поверхонь простих тіл між собою
Для того, щоб побудувати лінії перетину двох поверхонь потрібно знайти ряд спільних точок, що належать їм, і потім ці точки
Предмет технічного креслення
Предмет технічного креслення. Вимоги стандартів до виконання креслень. Система конструкторської документації, основні правила оформлення креслень. Формати. Масштаби. Лінії. Шрифти креслярські
ВСТУП Креслення
Предмет технічного креслення
Розв’язання задач із застосуванням способів перетворення проекцій.Метод заміни площин проекцій, плоско-паралельне переміщення, метод обертання навколо осель та метод суміщення.
Спосіб заміни площин проекції Сущність
Adblock
detector