Лекции
Тема 1. Планування та прогнозування як методи державного управління
План лекції 1. Особливості прогнозування та планування в умовах ринкової економіки 2. Об’єкт та суб’єкт планування та прогнозування 3. Схеми управління
Лекции
Тема 2. Основи методології планування та прогнозування
  План лекції 1. Методи планування та прогнозування 2. Класифікація методів планування та прогнозування 3. Вимоги до інформації при розробці планово-прогнозних
Лекции
Тема 3. Застосування теорії економічного аналізу при здійсненні аналітичної оцінки розвитку регіону
  План лекції 1. Принципи економічного аналізу 2. Етапи та процедури застосування прикладного аналізу 3. Методи аналізу (аналіз динаміки показника
Лекции
Тема 4. Нормативно-правове забезпечення та організація планово-прогнозної роботи в Україні
План лекції 1. Етапи становлення та формування нормативно-правової бази для системи планово-прогнозних документів в Україні 2. Організація планування на
Лекции
Тема 5. Державні та регіональні цільові програми як важелі процесу регіонального розвитку
План лекції 1. Застосування програмно-цільового методу в Україні 2. Загальна структура та зміст програмно-прогнозних документів України 3.
Лекции
Тема 6. Планування розташування виробництва та транспортних мереж
План лекції 1. Промислове виробництво 2. Агропромисловий комплекс 3. Транспортний комплекс   Невід’ємною складовою частиною планування розвитку
Лекции
Тема 7. Планування розвитку галузей гуманітарної сфери
План лекції 1. Планування розвитку освіти 2. Планування розвитку культури 3. Планування розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і соціального забезпечення
Лекции
Тема 8. Інституціональне забезпечення розвитку територій
1. Агенції регіонального розвитку 2. Інституції інноваційного розвитку територій   8.1. Агентства регіонального розвитку Суттєві диспропорції в регіональному
Планування розвитку територій
Планування розвитку територій
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ Тема 1 (Лекція 1). Планування та прогнозування
Adblock
detector