Лекции
Лекція Сутність конкуренції та конкурентоспроможності виробництва і переробки зерна
Пріоритетним завданням переходу до ринкової економіки сільськогосподарського виробництва, є підвищення ефективності суб’єктів підприємницької діяльності.
Лекции
Лекція Маркетингова оцінка внутрішнього і зовнішнього ринків зерна
Майже на всіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства народу України, як і значної частини інших країн світу.
Економіка сільського господарства і АПК
Лекція Основні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу в ринкових умовах
Зернове виробництво є ключовою галуззю агропромислового комплексу України, де виробляється один з найважливіших базових продуктів, і є складовою частиною
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Розвиток зерновиробництва в Вінницькій області
“Зерно і продукти його переробки — життєво необхідні види продукції, від яких у чималому ступені залежить могутність держави і добробут населення.
Adblock
detector