Лекции
Лекція №2 Метод Монжа. Методи проекціювання. Їїх основні властивості. Система ортогональних проекцій. Аксонометрія
Якщо задано центр проекціювання та площину проекцій, то проекція точки простору визначається однозначно — це точка перетину проекціювального променя з
Лекции
Лекція №3 Точка. Оротгональні (прямокутні) проекції основних геометричних фігур. Комплексне креслення точки в чвертях та октантах простору
Як уже відомо, точка, пряма та площина є основними (непохідними) геометричними фігурами. Більш складні геометричні фігури та тіла можуть бути утворені з основних.
Лекции
Лекція №5 Взаємне положення точки, прямої і площини у просторі. Інцидентність, паралельність, перпендикулярність прямої та площини, двох площин
5.1. Умови взаємної інцидентност і, паралельності та перпендикулярності як параметри. Точка, пряма та площина попарно можуть бути інцидентними, паралельними
Adblock
detector