АНОТАЦІЯ — Нарисна геометрія та інженерна графіка

 

Мета вивчення дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» — навчити майбутніх фахівців сільськогосподарського виробництва читати і виконувати креслення деталей машин, механізмів і споруд; аналізувати геометричні форми предметів, абстрактно, логічно та просторово мислити.

Дисципліна складається з двох розділів: «Нарисна геометрія» та «Технічне креслення».

У розділі «Нарисна геометрія» вивчається теорія систем проекцій, властивості зображених елементарних фігур, способи та алгоритми розв’язання комплексних та метричних задач позиційного та метричного характеру. Методи нарисної геометрії дають змогу досягти наочності зображень.

У розділі «Технічне креслення» розглядаються питання зображення проекційним способом технічних виробів, вузлів та деталей; способи з’єднання деталей; вивчаються єдині стандартизовані правила подання інформації щодо технології їх виготовлення та умов експлуатації. Вивчення державних стандартів, пов’язаних із кресленням деталей, здійснюється в процесі виконання графічних завдань, що передбачені робочою програмою.

Повне оволодіння кресленням як засобом виразу технічної думки досягається в результаті опанування всього комплексу дисципліни, опанування нарисною геометрією та технічним кресленням вдосконалюється застосуванням комп’ютерної техніки.

Зміст дисципліни.

І семестр.

Модуль І.

Предмет нарисної геометрії. Зображення як геометрична модель простору. Геометричний простір. Відображення. Метод проекціювання. Комплексний малюнок. Метод Монжа. Проекції точки.

Прямокутні проекції прямої та площини. Умови взаємної інцидентності, паралельності та перпендикулярності.

Перетворення комплексного рисунка.

Модуль ІІ.

Багатогранники. Перетин багатогранників з прямою та площиною. Взаємний перетин багатогранників. Розгортки.

Перетин кривих поверхонь з лінією, площиною та між собою. Взаємний перетин кривих поверхонь другого порядку по плоских кривих.

Аксонометричні проекції. Прямокутні ізометрія та симетрія. Косокутна фронтальна симетрія.

ІІ семестр.

Модуль І.

Оформлення креслень (формати, основний напис, типи ліній, масштаби, шрифти, нанесення розмірів.

Зображення (вигляди, розрізи, перерізи, правила оформлення робочих креслень). З’єднання та передачі. Креслення загального вигляду. Читання креслень. Деталювання креслень загального вигляду.

Складальні креслення. Вибір кількості зображень. Розміри на складальних кресленнях. Оформлення складальних креслень. Специфікація. Елементи будівельного креслення. Плани, розрізи та фасади.

 

Оцените статью
Adblock
detector