Оцінка розвитку новонароджених

Оцінку телят проводять відразу після народження. При цьому встановлюють морфологічні та функціональні показники їхнього розвитку: за масою їх тіла, довжиною тулуба, характером волосяного покриву. Оглядають ротову порожнину, звертаючи увагу на стан різців, їх кількість і розвиток. Визначають час від народження до прояву рефлексів руху і ссання.

До морфологічно зрілих відносять телят:

– з масою тіла 26–35 кг;

– з довжиною тулуба 81–95 мг;

– при наявності 6–8 різців;

– шерстний покрив рівномірний, має блискучий відтінок і добре тримається у шкірі.

Нормальними строками прояву рефлексів руху і ссання після народження вважаються до 60 і 70 хв відповідно.

Морфологічна гіпотрофія характеризується зменшенням маси тіла при народженні до 25 кг, довжини тулуба до 80 см, прорізуванням менше 6 різців, поганим триманням волосся у шкірі, кучерявістю його з матовим відтінком та появою алопецій (випадання волосся) на різних ділянках шкіри. Функціональна незрілість новонароджених телят проявляється відсутністю реалізації рефлексів руху протягом 60 хв і ссання – 70 хв після народження.

Коли ознаки морфологічної і функціональної незрілості телят проявляються одночасно, то новонароджених слід відносити до морфо-функціональних гіпотрофіків. Захворюваність телят, які народжуються з ознаками гіпотрофії, зростає на 65 %, а смертність – на 55 % порівняно з нормально розвинутими. Господарське вибракування теличок, які народжуються гіпотрофіками, складає 16 % і пов’язане з недостатнім їх розвитком та частими захворюваннями. Репродуктивний потенціал теличок, які при народженні мають ознаки морфологічної, функціональної чи морфо-функціональної незрілості, реалізується лише на 16 %. Зниження репродуктивного потенціалу серед телиць, які при народженні були гіпотрофіками, пов’язане з морфологічними змінами у статевому апараті у вигляді гіпотрофії, гіпофункції та склерозу яєчників, недорозвиненості матки, що супроводжується анафродизією і зниженням заплідненості.

Таким чином, використання теличок, які при народженні мали показники морфологічної, функціональної чи морфофункціональної незрілості, для ремонту стада недоцільне. Не слід також використовувати теличок, які народилися у двійнях (парах) з бичками, оскільки вони, у своїй більшості, є фримартинками. У інших видів с.-г. тварин такої закономірності не відмічається.

За результатами власних досліджень та літературних даних ми рекомендуємо проводити оцінку новонароджених за даними таблиці (8.5.1; 8.5.2).

Таблиця 8.5.1 – Фізіологічна характеристика (нормотрофіків)

Вид тварин Довжина, см Маса, кг / % від матері Волосяний покрив Кістки черепа Різці Прояв рефлексів, (хв)
Руху Ссання
Телята 80 – 100 25 – 40/6 – 8 Сформований Скостеніли Всі прорізались 20 – 60 30 – 90
Лошата 100 – 150 30 – 60/8 – 12 Сформований Скостеніли Всі, прорізались ікла До 60 До 90
Ягнята

Козенята

30 – 50 2 – 3/6 – 8 Сформований Скостеніли Різці прорізались 20 – 90 20 – 90
Поросята 15 – 20 1/0,5 – 1 Густа щетина Скостеніли Різці та ікла прорізались Після розриву пупкового канатика

 

 

Таблиця 8.5.2 – Характеристика гіпотрофіків

Вид тварин Довжина, см Маса, кг

% від матері

Волосяний покрив Кістки черепа Різці Прояв рефлексів, (хв)
Руху Ссання
Телята До 80 До 20/до 6 Можуть бути алопеції, волосяний покрив не рівномірний Скостеніли Навколо різців червона кайма, різці хитаються менше 60 90
Або зовсім не проявляються
Лошата До 100 До 30/до 8 Волосяний покрив не рівний за довжиною, алопеції Скостеніли Навколо різців червона кайма, різці хитаються 60 90
Або зовсім не проявлялись
Ягнята

Козенята

До 30 До 2/4–5 Не рівномірний Скостеніли Різці мають шат, навколо червона кайма 90 90
Або зовсім не проявлялись
Поросята До 15 До 0,8/0,3 – 0,4 Може бути нормальним Скостеніли Різці хитаються Не проявлялись

Після розриву пупкового канатика

ЛІТЕРАТУРА

Студенцов А. П., Шипилов В. С., Субботина А. Г., Преображенский О. Н. Ветеринарное акушерство и гинекология.– М.: Агропромиздат, 1986.– 480 с.– 1980.– 447 с.

Логвинов Д. Д. Ветеринарне акушерство і гінекологія.– К.: Урожай, 1964.– 436 с.

Шипилов В. С. Получить и сохранить всех телят // Животноводство.- 1984.- № 3.- С. 46-49.

Криштофорова Б. Неонаталогія телят //Ветеринарна медицина України. — 1997.- № 2.- С. 28-30.

Івасенко Б. П. Вплив умов пренатального розвитку і хвороб новонароджених телят на репродуктивну функцію телиць: Автореф. дис…канд. вет. наук. 16.00.07.- Харків, 1998.- 19 с.

Справочник по ветеринарному акушерству / Г. В.Зверева, В. Н.Олеськив, С. П.Хомин и др.; Под. ред. Г. В.Зверевой.– К.: Урожай, 1985.– 280 с.

Шипилов В. С. Методические указания по получению и выращиванию здоровых телят.– М., 1982.– С. 4–7.

Савельева Г. М., Федорова М. В., Быкова Г. Р. Роль околоплодных вод в параплацентарном снабжении плода кислородом.– Акуш. и гин., 1984.– № 1.– С. 10–12.

Харута Г. Г., Івасенко Б. П., Ордін Ю. М. Гіпотрофія новонароджених телят // Ветеринарна медицина України. 1997.– № 6.– С. 28–29.

Оцените статью
Adblock
detector