Трансплантація ембріонів у різних видів сільськогосподарських тварин

Трансплантація ембріонів кролів. У кролів трансплантацію ембріонів проводять хірургічним способом.

Синхронізації досягають шляхом одночасно осіменінням донора і провокуючим овуляцію коїтусом реципієнтів з вазектомованим кролем.

Вимивання ембріонів проводять через 3 дні після осіменіння. Тварину фіксують на спині у станку. Лапаротомію проводять за білою лінією черевної стінки. Перед цим готують операційне поле: видаляють шерстний покрив, мильним розчином миють черевну стінку і обробляють 70°-ним спиртом. Після цього роблять розріз довжиною 5-7 см, знаходять матку, підраховують кількість жовтих тіл в яєчниках і вимивають з матки ембріони.

Техніка вимивання ембріонів така: у верхівку рога вводиться голка, до неї приєднується шприц з промивальною рідиною (фізіологічний розчин), потім пальцями стискають ріг біля шийки матки і вводять скляну канюлю поблизу місця стискування. Промивальну рідину вводять шприцем в порожнину рога і одночасно зливають її через канюлю в чашку Петрі. Зразу ж після вимивання одного рога, проводять вимивання з другого і одночасно ведуть пошук ембріонів. В разі невідповідності кількості жовтих тіл і знайдених ембріонів вимивання повторюють.

Після вимивання ембріонів матку донора промивають розчином антибіотика і закривають розріз швами, а рану обробляють 70°-ним спиртом. Для попередження післяопераційних ускладнень внутрішньочеревно вводять розчин антибіотика.

Одночасно проводять лапаротомію у реципієнта і оцінюють ембріони. Знайдені і оцінені ембріони в 1-1,5 мл промивальної рідини, вводять у верхівку рогів матки, після чого черевну порожнину зашивають.

Після трансплантації вагітність визначають через 5-6 днів рефлексологічним методом, ефективність якого складає 76 %. Методом ультрасонографії вагітність встановлюють на 7-8-й день, враховуючи наявність ембріональних міхурів. Точність метода складає майже 100 %. У більш пізні строки застосовують пальпацію плодів через черевну стінку.

Після окролу за кількістю новонароджених визначають ефективність трансплантації.

Трансплантація ембріонів у великої рогатої худоби. При відборі донорів перевага віддається коровам з не менше двома лактаціями, які виявляють ритмічні та повноцінні статеві цикли. У донорів не повинні реєструватися патології вагітності, родів, післяродового періоду та низька заплідненість. Остаточний відбір проводять після встановлення реакції тварин на введення гонадотропних гормонів з метою викликання суперовуляції. У донорську групу корів переводять лише тоді, коли після першої гормональної обробки вимили не менше чотирьох повноцінних ембріонів і утворилось не менше п’яти жовтих тіл.

За технологією на кожного донора готують 3-5 реципієнтів — фізіологічно зрілих телиць віком 16-18 міс. з масою 350-380 кг.

Синхронізованим статевий цикл вважається тоді, коли перше осіменіння донора співпадає із статевою охотою реципієнта.

Якщо використовують ембріони, які зберігалися в рідкому азоті при

-196 °С, то проводять лише стимуляцію настання стадії збудження статевого циклу у реципієнтів, при умові, що вони не проявляють статевої охоти. Для цього використовують один з препаратів простагландину F2α дворазово, з інтервалом 11 днів у дозі 500 мкг. Дворазове введення простагландину F2α проводиться тому, що після другої його ін’єкції 85 % телиць проявляють статеву охоту через 48 годин і лише 5 % – через 72 год. 10 % реципієнтів не реагують на препарат.

При одноразовому використанні простагландину F2α враховують день статевого циклу реципієнта.

Якщо ембріони не зберігаються у глибокозамороженому стані у посудині Дюара, а планується їх вимивання та пересадка, то схеми синхронізації реципієнтів передбачають застосування простагландину F2α (табл. 7.2), що призводить до збігання в часі охоти реципієнтів і донора, у якого водночас провокують суперовуляцію.

Таблиця 7.2 – Схема синхронізації донора і реципієнта

День статевого циклу у донора Обробка донора Методи синхронізації реципієнта
При співпаданні спонтанної статевої охоти з охотою донора При невідомому дні статевого циклу При співпаданні спонтанної охоти з днем провокованої охоти у донора
0101112

13

14

21

Віт. А — 150000 І. О.Віт. Є — 100 мгСанація маткиФСГ – вранці та ввечері по 7,0 мг

ФСГ – вранці та ввечері по 6,5 мг

ФСГ – вранці та ввечері по 6,0 мг, вранці – простагландин F2α – 500 мкг

ФСГ – вранці та ввечері по 5,5 мг

Охота і осіменіння

Вимивання

Тривіт — 15 млПростагландин F2α – 500 мкгТривіт – 15 млОхота

Пересадка

Тривіт — 15 мл,Простагландин — F2α – 500мкгПростагландин F2α – 500 мкгТривіт – 15 мл

Охота

Пересадка

ОхотаПересадка

Для викликання суперовуляції у корів-донорів існує багато схем застосування гонадотропних препаратів, але в практиці трансплантації частіше використовують препарат ФСГ-п в загальній дозі 50 мг. Його вводять внутрішньом’язово протягом 4-х днів, 2 рази на добу – вранці та ввечері, строго з інтервалом 12 год. ФСГ-п має коротший період дії (5 годин), тому препарат вводять кілька разів. Перевагою препарату ФСГ-п над іншими є те, що при численних обробках корів-донорів кількість овуляцій не зменшується (в середньому складає 9,8), а кількість нормальних ембріонів може збільшуватись в середньому від 35,8 до 6,9. При використанні СЖК (вводиться разом з антисироваткою) стабільні результати отримують лише при двох повторних обробках. В подальшому знижується рівень суперовуляції та кількість нормальних ембріонів.

Оптимальним терміном введення гонадотропних гормонів є 10-12-й дні статевого циклу. Гормональну обробку донорів проводять при наявності в їхніх яєчниках жовтих тіл.

Простагландин F2α вводять з метою розсмоктування жовтого тіла статевого циклу, що стимулює ріст, розвиток великих фолікулів – граафових міхурців.

З метою покращання якості та збільшення кількості ембріонів донорам вводять вітаміни А і Є, які застосовують у “0”-й день циклу — день спонтанної повноцінної охоти. Застосування вітамінів підвищує чутливість організму корів-донорів до гонадотропних препаратів.

Санацію матки проводять 2 рази: першу у “0”-й день статевого циклу, для зниження активності мікрофлори, що профілактує ембріональну смертність і підвищує якість ембріонів, другу – після їх вимивання, що попереджує запальний процес, який може виникнути після маніпуляції інструментами.

Для санації матки у її порожнину вводять такі препарати: 5 мл біосану (бакпрепарат вагінальної палички Дезерлейна); 4–5 мл розчину спермосану-3 або спермосан ППК – 500–600 тис. О. Д. (антибіотики розчиняють у 4–5 мл 2,9 %-ного розчину цитрату натрію при +38 °С); пеніцилін (700 тис. О. Д.), стрептоміцин (200–300 тис. О. Д.), стрептоцид або норсульфазол натрію 0,3–0,5 г (суміш розчиняють у 10–30 мл стерильного розчину 1 %-ного розчину кухонної солі); йодоксид (попередньо розчиняють дистильованою водою в 4 рази) в дозі 10–15 мл та ін. В таблиці 7.3 наведена схема викликання суперовуляції у донорів.

Таблиця 7.3 – Схема викликання суперовуляції у донорів

День циклу Послідовність роботи, препарати та їхні дози
Вранці Ввечері
0 Вітамін А – 150 000 І. О.Вітамін Е – 100 мгСанація матки
10 ФСГ-п – 7,0 мг ФСГ-п – 7,0 мг
11 ФСГ-п – 6,5 мг ФСГ-п – 6,5 мг
12 ФСГ-п – 6,0 мгПростагландин F2α ФСГ-п – 6,0 мг
13 ФСГ-п – 5,5 мг ФСГ-п – 5,5 мг
14 Охота і осіменіння
21 Нехірургічне вимивання ембріонів, санація матки
25 Простагландин F2α – 500 мкг

Осіменіння донорів може проводитись як природньо, так і штучно. Використовують плідників, які перевірені за якістю потомства та визнані поліпшувачами за селекційними ознаками. Природне осіменіння проводиться до припинення статевої охоти у відповідності із загальними правилами. При штучному осіменінні, яке проводять цервікальним способом, використовують 2-3 дози сперми, активністю не нижче 4-х балів. У кожній дозі повинно бути не менше 50 млн активних сперміїв. Повторно сперму вводять через кожні 10-12 годин до 4-х разів, протягом статевої охоти, тривалість якої подовжена, що зумовлено наявністю великої кількості граафових міхурців.

При вимиванні ембріонів використовують нехірургічний і хірургічний методи.

При нехірургічному методі вимивання застосовують катетер Фолі.

Корів фіксують у станку. Пряму кишку звільняють від калових мас. Спочатку роблять низьку сакральну анестезію 2 %-м розчином новокаїну в дозі 5 мл, а потім, трансректально, контролюючи положення інструментів, вводять стилет з катетером Фолі і мандреном, через канал шийки матки у верхівку рога матки.

Мандрен витягують, а в балон катетера при допомозі шприца накачують 10-15 мл повітря. Завдяки цьому катетер фіксується в розі матки і промивальна рідина не витікає поза катетером. До задньої частини катетера приєднують промивальну систему: поліетиленові трубки, затискувачі, флакон з промивальною рідиною, який закріплюють на підставці вище висоти тварини, і порожні флакони для збирання рідини з ембріонами. Промивальну рідину вводять у верхівку рога і перекривають затискувачем трубку. Після масажу і піднімання верхівки рога матки рукою, знімають затискувач і випускають рідину з ембріонами в посуд. Для промивання кожного рога матки витрачають не більше 500 мл рідини, яку вводять порціями по 50-60 мл. Потім з катетера випускають повітря і витягнувши катетер, один раз промивають систему, щоб змити ембріони зі стінок. Аналогічно вимивають ембріони з іншого рога матки.

Після цього на етикетку посудини з промивальною рідиною наносять інформацію (лівий чи правий ріг, кількість жовтих тіл у правому чи лівому яєчнику, час закінчення вимивання).

Кількість отриманих ембріонів повинна дорівнювати кількості жовтих тіл в яєчниках.

Після вимивання ембріонів проводять санацію матки.

При вимиванні ембріонів хірургічним методом, яке проводять на 14-16-й день статевого циклу (6-8-й день після осіменіння), виконують лапаротомію (за білою лінією або паракостально). При цьому знаходять матку, в яєчниках підраховують кількість жовтих тіл і за такою ж методикою, що і у кролів, вимивають ембріони.

Ембріони вводять у верхівки рогів матки, через канал шийки або дорсопіхвовий маточний прокол стінок.

В першому випадку реципієнту роблять низьку сакральну анестезію 2 %-ним розчином новокаїну у дозі 5 мл. Потім трансректально фіксують матку і підводять до шийки катетер з ембріонами, який знаходиться в захисному чохлі. Після цього перфорують чохол і проводять катетер через шийку до верхівки рогів матки, куди і вводять ембріони.

Транспіхвові способи (японський і французький) дозволяють вводити ембріони у верхівки рогів матки не через канал її шийки. За японським способом спеціальним катетером проколюють стінку над шийкою матки, а потім стінку матки ближче до її верхівки і вводять ембріони. За французьким способом ембріони вводять після лапаротомії.

Після пошуку і оцінки ембріонів, їх пересаджують чи підсаджують реципієнтам або ж закладають на зберігання.

Для розсмоктування жовтих тіл донору вводять препарати простагландину F2α.

Повторне використання донорів можливе після 2-3-х статевих циклів.

Діагностику тільності проводять трансректальним методом з 60-го дня після трансплантації.

Трансплантація ембріонів коней. Трансплантація ембріонів коней проводиться з метою вивчення причин ембріональної смертності, особливо у чистокровних кобил, отримання приплоду від старих тварин з патологіями матки та одержання генетично ідентичних цінних лошат.

Трансплантацію проводять хірургічним і нехірургічним методами.

Ембріони вимивають на 6-9-й день після овуляції.

Суперовуляція у кобил-донорів викликається, як правило, введенням екстракту гіпофізу коней, оскільки застосування СЖК, КЖК та інших гонадотропних препаратів не завжди призводить до суперовуляції. Розробку методики трансплантації гальмує те, що не завжди вдається викликати суперовуляцію у непарувальний сезон.

У кобил реєструється затримання ембріонів у яйцепроводах. Вони мігрують у матку лише на 2-4-клітинній стадії розвитку. В цей період ембріони виділяють невідому речовину, що дозволяє їм рухатись через істмус (перешийок яйцеводу) в матку. Тому рекомендується вимивати ембріони не тільки з рогів матки, а й з яйцеводів.

Зберігаються ембріони у яйцепроводі кролиць протягом 48 годин. Німецькою фірмою “Minitііb” розроблений метод кріоконсервації ембріонів. Вони заморожуються за допомогою приладу Gryomat 2000 P і зберігаються в рідкому азоті в соломинках, об’ємом 0,25 і 0,5 мл.

Трансплантація ембріонів овець. Трансплантацію ембріонів овець проводять хірургічним способом. Внаслідок утворень спайок рогів матки та яйцепроводів після хірургічного втручання, донорів і реципієнтів використовують не більше трьох разів за сезон.

Трансплантацію ембріонів проводять у парувальний сезон, коли яєчники реагують суперовуляцію на введення СЖК і ФСГ. Рівень овуляції в середньому складає 6-10 на донора.

Осіменіння овець проводиться природньо 3-4 рази протягом статевої охоти, з інтервалом 10-12 годин.

Для трансплантації використовують ембріони 4-7-денного віку, які знаходяться на стадії морули або бластоцисти. Асинхронність між статевим циклом донора і реципієнта може складати ±2 дні.

Приживлення ембріонів вище при пересаджуванні їх у яйцепроводи, ніж у матку.

Ембріони можуть зберігатися у яйцепроводі кролиці протягом 5-ти діб. Розроблений метод тривалого зберігання ембріонів овець у середовищах, які у своєму складі мають кріопротектор — гліцерин.

Трансплантація ембріонів свиней. Трансплантація ембріонів свиней добре відпрацьована, але на практиці застосовується обмежено, що зумовлено їхньою багатоплідністю.

Протягом статевої охоти у свиней відбувається численна овуляція в середньому двадцяти фолікулів. З метою викликання овуляції більшої кількості фолікулів, донорів обробляють на 15-16-й день статевого циклу СЖК. Внаслідок цього овулює в середньому на 10 фолікулів більше.

Вимивання і пересадка ембріонів у свиней здійснюється хірургічним методом. У донорів і реципієнтів майже не реєструється ускладнень після хірургічного втручання.

Для зберігання ембріонів протягом 24-х годин використовують середовище Брінстера, 199, Хемса і Дюльбекко. В яйцепроводі кролиці або вівці вони можуть зберігатися протягом двох діб.

Ембріони (6-8-денні бластоцисти) пересаджують лише в один ріг, внаслідок міграції вони розподіляються в обох рогах матки.

Супоросність може не настати, якщо пересаджено менше, ніж чотири ембріони.

Оцените статью
Adblock
detector