‘Маркетинг’

  Исходные данные для проведения анализа изменения цен на молоко 1 л на рынке «Московский» и рынке «Привоз» города Симферополя. Представлены в Таблице 1 Таблица 1 – ИЗменение реализационных цен и спроса на молоко в зависимости от канала и времени реализации в сентябре – ноябре 2008 г. На рынке «Московский» и рынке «Привоз» Наименование товара […]

Анкета 1.  Ваш возраст (число полных лет на день заполнения анкеты): O  до 16 O  16-25

Наименование работы. Составление контрактов на реализацию основных видов с. х. продукции. Цель. Изучить методику расчета прогнозированного сбыта с. х. продукции и составить контракт на ее реализацию. Задания: 1 .Составить контракт на реализацию с. х. продукции. 2.Установить цену реализации на товар. 3.Рассчитать экономическую эффективность реализации продукции. Методика выполнения.

Наименование работы: Расчёт точки самоокупаемости и построение графика безубыточности. Цель: Изучить методику расчёта точки самоокупаемости и построение графика безубыточности. Содержание. Осуществить нахождение точки самоокупаемости предприятия. Построить график безубыточности производства, определить на нем точку самоокупаемости и рассчитать объем планируемого производства, исходя из размера целевой Методические указания. Одним из методов ценообразования на основе издержек является рассчет с […]

З метою удосконалення маркетингової діяльності підприємств, їх ринкової орієнтації, отримання можливостей залучення інвестицій необхідно оцінювати рівень маркетингу, а також цілеспрямовано та своєчасно управляти ним. Оцінка маркетингу може проводитись на основі двох підходів до збору даних – опитування менеджерів та незалежної експертизи стану маркетингу. Перший більш прийнятний для отримання інформації менеджерами з метою подальшого удосконалення управління […]

Реформування економічних відносин з початку 90-х років ХХ ст. до теперішнього часу в аграрному секторі економіки призвело до усвідомлення формування ефективної системи управління виробництвом і реалізацією сільськогосподарської продукції, у тому числі зерна залежно від потреб споживачів. Під час засвоєння законів ринкової економіки товаровиробникам стає зрозумілим, що виробити продукцію – це ще не все: треба вигідно […]

Роль зерна обумовлюється винятково важливим його значенням безпосередньо для виготовлення високопоживних продуктів харчування. Зерно хлібних злакових культур характеризується значним вмістом висококалорійних органічних речовин, зокрема вуглеводів, жирів, білків, а також вітамінів та мінеральних речовин, що робить його незамінною сировиною хлібобулочної, кондитерської та круп’яної промисловості. Крім того, зерновиробництво слугує потужним джерелом розвитку продуктивного тваринництва, зокрема виробництва м’яса, […]

Однією із складових системи маркетингу у зернопродуктовому підкомплексі АПК, представленої у першому розділі даної роботи, є маркетингова інфраструктура. Для забезпечення функціонувння товарного ринку, повного задоволення платоспроможного попиту суб’єкти інфраструктури виконують різні функції: торговельно-посередницькі, інформаційні, організаційно-комерційні, виробничі, логістичні, кредитні, страхові, аудиторські тощо. Без інформації неможливо прийняти будь-яке управлінське рішення. Тому у теперішній час зростає роль інформаційної […]

Ринкові економічні відносини в Україні зумовлюють посилення стратегічного напряму в практичній діяльності підприємств. Серед існуючих функціональних стратегій підприємств маркетингова стратегія відіграє особливу роль. Це пояснюється тим, що саме вона формує перспективні орієнтири ринкової діяльності підприємства. Тому ефективна маркетингова стратегія забезпечує суб’єктам господарювання успішне ринкове функціонування і, як наслідок, прибутковий, стабільний розвиток. Узагальнюючи погляди вітчизняних науковців […]

Формування ринкового механізму у зернопродуктовому підкомплексі АПК вимагає створення відповідних організаційних структур, які сприяли б становленню та розвитку галузевого ринку. Особливого значення з них набувають маркетингові організаційні структури.

Реформування економічних відносин і ринкова орієнтація агропромислових підприємств зумовлюють необхідність у формуванні ефективної системи управління організацією виробництва і реалізацією високоякісної сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів залежно від потреб споживачів. На шляху освоєння законів, правил ринкової економіки, вивчення товаропотоків і збуту продукції, орієнтованої на споживачів, кожному товаровиробнику стає дедалі зрозумілішим, що виробляти продукцію – це ще […]

Сучасна концепція маркетингу визначає роботу підприємства на основі інформації про споживчий попит та його зміни на найближчу перспективу. Підприємство повинно намагатись будувати свою діяльність, орієнтуючись не на можливості виробництва, а на запити споживачів. На основі вище — перерахованих принципів маркетингу підприємства мають можливість обирати цілі своєї діяльності. З точки зору суспільної значимості виділяють чотири альтернативні […]

Критерієм ефективної діяльності будь-якого ринкового суб’єкту є рівень одержаного прибутку. Критерій максимізації доходів усіх учасників технологічно-маркетингового ланцюга був основним при складанні моделі розвитку зернопродуктового підкомплексу Вінницької області. Передбачено два варіанти стратегічного розвитку галузей:

Пріоритетним завданням переходу до ринкової економіки сільськогосподарського виробництва, є підвищення ефективності суб’єктів підприємницької діяльності. Ця економічна категорія неоднозначно трактується різними вітчизняними і зарубіжними авторами. Так Дж. Грейсон і О’Делл (США) вважали: “Конкуренція – стимул зростання і розвитку. Ми повинні не ховатися від конкурентів, а вчитися у них працювати, виправляти помилки і розвивати сильні сторони. Без […]

В даний час професійні дослідження ринків хлібопродукції у Вінницькій області носять епізодичний характер. Нам відомо лише про два ґрунтовних маркетингових дослідження, проведені за період 1999-2002рр.

Світові тенденції розвитку продовольчих ринків знаходяться нині під впливом таких основних факторів, як зростання доходів населення, урбанізація, зміни в демографічній ситуації, уподобання споживачів щодо якості і безпеки харчових продуктів. Основною силою, яка рухатиме світову торгівлю зерном відіграватимуть країни, що розвиваються, в тому числі і Україна. Зростання доходу на душу населення у країнах, що розвиваються, обумовлює […]

Найбільшими промисловими споживачами зерна у Вінницькій області є підприємства борошномельної, круп’яної, комбікормової та спиртової галузей. Зменшення виробництва майже усіма галузями переробної промисловості також характерне і для її зернопродуктової складової. Що, в свою чергу, призвело і до зменшення споживання зерна. Так, у 1990р. зернопереробна промисловість області спожила близько 940тис. т зерна, тоді як у 2000р. – […]

В умовах ринкових відносин попереду виробництва йде маркетинг. Тому результативність зернового господарства у значній мірі залежить від зусиль маркетингового характеру, зокрема, від інфраструктури ринку зерна.

В ринковій економіці маркетинг зерна, включаючи торгівлю та пов’язані з цим транспортні послуги, вважаються такими ж важливими як, власне, і виробництво. Урожай зерна концентрується в певних областях, і постає необхідність ефективного транспортування вирощеного зерна до місць цого накопичення перед відправленням на експорт (припортові та прикордонні елеватори), чи ефективного розподілу урожаю між малозабезпеченими зерном регіонами країни. […]

Для успіху аграрної реформи, як уже відмічалось, принципове значення має розвиток інфраструктури зернового ринку. З метою сприяння розвитку підприємництва, надійному ресурсному забезпеченні виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства 6 червня 2000 року був прийнятий Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку”. Для реалізації положень цього документа розроблені схема інфраструктури […]

Adblock
detector