Маркетинг
Реферат Аналіз конкурентної ситуації на зернопродуктових ринках Вінницької області
В даний час професійні дослідження ринків хлібопродукції у Вінницькій області носять епізодичний характер. Нам відомо лише про два ґрунтовних маркетингових
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Перспективи виробництва продукції підприємствами зернопродуктового підкомплексу Вінницької області
Проблема прогнозування, внаслідок швидких, часом погано передбачуваних змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо складною.
Лекции
Лекція Ефективність управління маркетингом виробництва зерна
В умовах ринкових відносин попереду виробництва йде маркетинг. Тому результативність зернового господарства у значній мірі залежить від зусиль маркетингового
Лекции
Лекція Маркетингова оцінка внутрішнього і зовнішнього ринків зерна
Майже на всіх історичних етапах розвитку суспільства зерно було і нині залишається важливим джерелом багатства народу України, як і значної частини інших країн світу.
Маркетинг
Лекція Прогнозування динаміки кон’юнктури зернового ринку
На рубежі ХХ і ХХІ століть відбулися докорінні зміни у характері міжнародної торгівлі, світовому попиті на продовольство і, зокрема, на зернову продукцію.
Лекции
Лекція Суть системи маркетингу на ринку хлібопродуктів
Хлібопродуктовий підкомплекс включає в себе сукупність підгалузей сільського господарства, переробної промисловості, заготівельні, торгові та інші організації
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Сучасний стан виробництва, заготівлі та переробки зерна у Львівській області
Для сучасного стану зернового господарства області характерні динамічні структурні зрушення. Їх суть полягає у зміні частки основних категорій господарств
Економіка сільського господарства і АПК
Лекція Методичні особливості оцінки економічної ефективності виробництва та переробки зерна в умовах ринку
Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва вимагає вияву і максимального використання резервів господарської діяльності, як потенційних можливостей
Економіка сільського господарства і АПК
Лекція Організаційно-економічні передумови підвищення ефективності виробництва, заготівлі та переробки зерна
Вирішення проблеми підвищення ефективності виробництва, заготівлі й переробки зерна вимагає вияву та максимального використання резервів господарської
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Аналіз формування регіонального зернового ринку у Львівській області
У процесі дисертаційного дослідження нами виявлено основні фактори впливу на вітчизняний ринок зерна. По-перше, це попит на зернові в Україні і, по-друге, кон’
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Підвищення ефективності Зерновиробничої галузі у Львівській області
Організаційно-економічний аналіз функціонування зернопродуктового підкомплексу, проведений в попередньому розділі дослідження, показав, що Львівська область
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Розвиток зерновиробництва в Вінницькій області
“Зерно і продукти його переробки — життєво необхідні види продукції, від яких у чималому ступені залежить могутність держави і добробут населення.
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Розвиток інтеграційних процесів у зернопродуктовому підкомплексі у Львівській області
Сучасний стан зернопродуктового підкомплексу АПК дає підстави для висновку, що вирішення питання еквівалентного міжгалузевого обміну на ринку зерна між
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Стан міжгалузевих економічних відносин у зернопродуктовому підкомплексІ у Львівській області
В умовах подальшого розвитку ринку зерна постає необхідність вдосконалення економічних відносин між сферами зернопродуктового підкомплексу з метою стимулювання
Економіка сільського господарства і АПК
Реферат Сучасний стан виробництва зерна підприємствами Полтавської області
За суспільно-економічним значенням виробництво зерна є провідною галуззю АПК України, оскільки його функціональна структура зорієнтована на забезпечення
Adblock
detector