Нарисна геометрія
АНОТАЦІЯ — Нарисна геометрія та інженерна графіка
  Мета вивчення дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» — навчити майбутніх фахівців сільськогосподарського виробництва читати і
Лекции
Лекція №1. Предмет нарисної геометрії, як частина інженерної графіки
Значення нарисної геометрії, як теорії зображень та її роль у формуванні просторового інженерного мислення. Короткий історичний огляд. Геометричні фігури.
Лекции
Лекція №2 Метод Монжа. Методи проекціювання. Їїх основні властивості. Система ортогональних проекцій. Аксонометрія
Якщо задано центр проекціювання та площину проекцій, то проекція точки простору визначається однозначно — це точка перетину проекціювального променя з
Лекции
Лекція №3 Точка. Оротгональні (прямокутні) проекції основних геометричних фігур. Комплексне креслення точки в чвертях та октантах простору
Як уже відомо, точка, пряма та площина є основними (непохідними) геометричними фігурами. Більш складні геометричні фігури та тіла можуть бути утворені з основних.
Лекции
Лекція №5 Взаємне положення точки, прямої і площини у просторі. Інцидентність, паралельність, перпендикулярність прямої та площини, двох площин
5.1. Умови взаємної інцидентност і, паралельності та перпендикулярності як параметри. Точка, пряма та площина попарно можуть бути інцидентними, паралельними
Лекции
Лекція №6 Перетворення комплексного рисунка. Загальні відомості. Заміна площин проекцій, обертання навколо проекціювальних осей. Плоскопаралельне переміщення
6.1. Загальнi вiдомостi Як було показано, метричнi та позицiйнi властивостi геометричних фiгур визначити легко при їх окремому положеннi вiдносно площин проекцiй.
Лекции
Лекція №7 Багатогранники. Задання та зображення багатогранників. Правильні багатогранники. Призма. Піраміда. Перетин багатогранників з прямою та площиною
7.1. Задання та зображення багатогранникiв Багатогранною поверхнею, або багатогранником, називають сукупнiсть кiнцевого числа плоских багатокутникiв, що
Лекции
Лекція №8 Криві поверхні. Конус. Циліндр. Сфера. Перетин кривих поверхонь лінією та площиною
При розв’язуванні практичних задач з кривими поверхнями доводиться знаходити перетин їх прямою чи кривою лінією, площиною, а також розглядати перетин між собою.
Лекции
Лекція №9 Взаємний перетин кривих поверхонь, з яких одна є проекціювальною. Взаємний перетин кривих поверхонь у загальному положенні Взаємний перетин кривих поверхонь другого порядку по плоских кривих
9.1 Взаємний перетин кривих поверхонь, з яких одна є проекціювальною. Оскільки проекціювальною може бути тільки циліндрична поверхня, то розглянемо два
Adblock
detector